سال حمایت از کالای ایرانی

 
به حوزه مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید.