همایش ها

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

img_yw_news
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶

قرار گرفتن نام دانشگاه محقق اردبیلی در لیست دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا با بیشترین مقالات یک درصد برتر

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶

رئیس مرکز آپای دانشگاه محقق اردبیلی: تهدیدات فضای سایبری افزایش یافته است

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: ضرورت گسترش مکانیسم فرهنگ دعوت به نماز به صورت دوستانه بین عموم دانشگاهیان

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی: مشارکت فعالانه دانشکده ها در ارتقای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶

کسب مقام سوم تیمی رشته دو و میدانی دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات منطقه 3

ادامه...

arshiv_news