پیوندهای مفید
رویداد ها و همایش ها
ورود به سایت

اطلاعیه : ارزشيابي اساتيد براي نيمسال دوم سال‌تحصيلي 98 97 و  ارزشیابی کارکنان دانشکده‌ها و حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه توسط دانشجويان، از روز سه‌شنبه مورخ 31/2/1398 تا روز یکشنبه مورخ 19/3/1398 در سيستم آموزشي گلستان فعال خواهد شد.


 


 
 
به دانشکده فنی و مهندسی  دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید.