ورود به سایت

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

AWT IMAGE

 دکتر فاطمه قنادی اصل
 

رئیس مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی
شماره تماس مستقیم: ۳۱۵۰۵۲۵۵ - ۳۱۵۰۵۴۰۱

پست الکترونیکی : 
ghannadiasluma.ac.ir 

مشاهده پروفایل

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه از سال ۱۳۷۳ و مرکز مشاوره دانشجویی از سال ۱۳۷۸ به عنوان یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت دانشجویی شکل گرفت و از آن زمان تا کنون با تجهیز امکانات و تکمیل کادر تخصصی مجرب روندی رو به رشد و توسعه را طی کرده است. 

اهم فعالیت های مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی  

خدمات مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی در دو بخش بهداشت و درمان و مشاوره صورت می گیرد.