هسته ی طراحی و توسعه ی نانوکامپوزیت

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:08 | 
مدیر عامل : دکتر عزیز باباپور
تاریخ جذب : 97/05/09

عنوان ایده : طراحی و توسعه ی نانو کامپوزیت مواد تغییر فاز دهنده با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA