هسته ی طراحی و ساخت دستگاه ریکلوری و باز توانی آسیب های ورزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:19 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : پرفسور معرفت سیاه کوهیان
تاریخ جذب : 97/04/24

عنوان ایده : طراحی و ساخت دستگاه  سرد و گرم کننده تمام اتوماتیک موضعی (ریکاوری) و  باز توانی آسیب های ورزشی
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 
چ


CAPTCHA