ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مهندسی عمران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۷ - 11:35 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ سهیل حنیفه‌زاده دبیر
۲ مهرداد شیرزاد نائب دبیر
۳ اصغر صفایی عضو اصلی
۴ میرعلی سلیمی عضو اصلی
۵ محمد خدمتی عضو اصلی
۶ میرشاهین قنبری عضو اصلی
۷ میرسینا حسینی عضو اصلی
۸ علی مهدی‌اوغلی عضو علی‌البدل
۹ مجتبی جهانی عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر وحید اکرمی

عملکرد انجمن علمی مهندسی عمران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۷ - 11:34 | 

عملکرد انجمن علمی مهندسی عمران


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری