اعضاء هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و فناوری کشاورزی

  گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
  مدیر گروه : دکتر راضیه پور دربانی - تلفن داخلی: ۵۰۷۲
 

 
نام
 
 
نام خانوادگی
 
عکس  
مرتبه علمی
 
 
ایمیل (تلفن داخلی)
 
 
عبداله
 
گل محمدی استاد
۵۰۹۰
 
 
امیر حسین
 
افکاری سیاح دانشیار
ahafkarigmail.com
۵۰۸۷

 
 
ترحم
 
مصری گندشمین استاد
mesrigtmgmail.com
۵۰۸۹

 
 
بهمن
 
نجفی استاد
Bahman_najafiyahoo.com
۵۰۸۶

 
 
غلامحسین
 
شاهقلی
استاد
 

Gshahgoliyahoo.com
۵۰۷۲

 
 
عزت اله
 
عسگری اصلی ارده استاد  
ezzataskariyahoo.co.uk
۵۰۷۴
 
یوسف

 
عباس پورگیلانده استاد u_abbaspouryahoo.com

 
 
منصور
 
راسخ استاد ma_rasekh۱۳۴۹yahoo.com.au
۵۰۹۲

 
 
ولی
 
رسولی شریبانی دانشیار vrasooliuma.ac.ir
۵۰۹۱

 
 
جواد
 
طریقی استادیار

راضیه
 
پور دربانی دانشیار

علی
 
روشنیان فرد استادیار ali.roshanianyahoo.com
۵۰۸۹

 
 


دفعات مشاهده: 21466 بار   |   دفعات چاپ: 1244 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 175 بار   |   0 نظر