فرمهای دکتری

                          فرم‌های آموزشی )دکتری(
فرم شماره  ۱ فرم انتخاب استاد راهنمای رساله­ های دانشجویان دکتری            
فرم شماره  ۲ فرم اعلام آمادگی دانشجوی دکتری برای ارزیابی جامع
فرم شماره  ۳ فرم استفاده از مصوبه جایگزینی ۲ مقاله علمی پژوهشی با بخش  کتبی  ارزیابی جامع
فرم شماره  ۴ فرم اعلام مواد درسی بخش کتبی ارزیابی جامع توسط استاد راهنما
فرم شماره  ۵ صورتجلسه ارزیابی جامع
فرم شماره  ۶ ابلاغ نتیجه ارزیابی جامع به دانشجوی دکتری (توسط مدیر گروه)
فرم شماره  ۷ طرح پیشنهادی (پروپوزال) رساله دکتری(از سیستم گلستان صورت می گیرد دانلود راهنما درخواست تصویب پروپوزال از سیستم گلستان)
فرم شماره ۸ صورتجلسه ارزیابی طرح پیشنهادی (پرپوزال) رساله دکتری
فرم شماره  ۹ قرارداد انجام رساله دکتری( از اتوماسیون اداری با ارسال پیشنویس و انتخاب الگوی نامه  قرارداد انجام رساله صورت می گیرد. مبالغ در الگوی نامه قید شده است)
فرم شماره  ۱۰ فرم درخواست کمک هزینه رساله دکتری
فرم شماره ۱۱ کاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در داخل و خارج کشور
فرم شماره ۱۲ گزارش پیشرفت اجرای رساله در هر نیم‌سال تحصیلی
فرم شماره ۱۳ فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان دکتری (برای بار اول در شورای آموزشی دانشکده)
فرم شماره ۱۴ فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان دکتری


(برای بار دوم و بعد از آن در کمیسیون موارد خاص دانشگاه)

 
فرم شماره ۱۵ فرم تحویل رساله به گروه برای ارزیابی و تصویب در شورای گروه و دانشکده­ 
فرم شماره ۱۶ صورت­جلسه­ پیش دفاع رساله دکتری
فرم شماره ۱۷
فرم درخواست صدور مجوزدفاع از رساله دکتری (این درخواست از سیستم گلستان می بایست انجام شود)

فیلم راهنمای در خواست مجوز دفاع از سیستم گلستان
 فرم شماره ۱۸  فرم ارزشیابی فردی رساله‌ دکتری (لازم است این فرم  ‏به تعداد اساتید راهنما، مشاور و داور تکمیل و به نماینده تحصیلات تکمیلی قبل از جلسه دفاع تحویل گرددبر اساس مصوبه ۲/۲/۹۸ شورای محترم دانشگاه برای تمام ورودی ها) (آخرین تغییرات مطابق با مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ شورای محترم دانشگاه)

فرم شماره ۱۸ سابق 


فرم شماره ۱۹  فرم ارزیابی جمعی رساله دکتری
فرم شماره ۲۰ فرم گواهی انجام اصلاحات رساله­ دکتری
فرم شماره ۲۱ فرم تحویل نسخه الکترونیکی رساله دکتری به واحدهای مختلف              
فرم شماره ۲۲ فرم درخواست حق داوری رساله دانشجویان مقطع دکتری
فرم شماره ۲۳ فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان دکتری با احتساب سنوات

برای بار دوم و بیشتر و برای بدون احتساب سنوات
 
فرم شماره ۲۴ فرم انتخاب درس برای جبران میانگین کل دانشجویان دکتری
فرم شماره ۲۵ فرم گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی بورسیه/مأمور به تحصیل
(از تاریخ شروع به تحصیل تا نیمسال- سال تحصیلی)
فرم شماره ۲۶ ابلاغ تصویب طرح پیشنهادی (پرپوزال) رساله­ دکتری به اساتید راهنما و مشاور
فرم شماره ۲۷ فرم اعلام آمادگی دانشجو دکتری برای انجام پیش دفاع از رساله                                                 
فرم شماره۲۸  فرم درخواست حذف شهریه بابت سنوات مازاد( از طریق پیشخوان سامانه گلستان اقدام گردد)
فرم شماره ۲۹ دانشجویان عزیز برای حضور در دانشگاه به منظور انجام کارهای ضروری از قبیل تکمیل رساله، کار آزمایشگاهی و کارگاهی و فعالیت های آموزشی ابتدا درخواست خود را به صورت غیر حضوری از طریق سیستم گلستان ارسال نمایید و با پر کردن فرم ۲۹ به مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه، مراجعه نمایید).
تلفن مرکز بهداشت:         ۳۱۵۰۵۲۵۵ - ۰۴۵ داخلی ۵۲۵۵
 
فرم شماره۳۰ کاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در داخل و خارج کشور
فرم شماره ۳۱ فرم گزارش فرصت مطالعاتی داخل کشور  دانشجویان مقطع دکتری
فرم شماره ۳۲ فرم احراز بسندگی زبان خارجی دانشجویان دکتری

فرم شماره ۳۳ فرم معرفی دانشجو برای شرکت در دوره های توانمندسازی مهارت های زبان خارجی

فرم شماره ۳۴ فرم احراز بسندگی زبان فارسی جهت تصویب پروپوزال دانشجویان خارجی (جدید)
فرم شماره ۳۵ فرم احراز بسندگی زبان فارسی جهت صدور مجوز دفاع دانشجویان خارجی (جدید) 

دفعات مشاهده: 61534 بار   |   دفعات چاپ: 1165 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 34 بار   |   0 نظر