منتشر شده فارسی(ISC (Q1

 | تاریخ ارسال: 1397/6/14 - 12:02 | تعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تامین آب شرب شهرستان هندیجان
سید سعید نبوی، رئوف مصطفی زاده *، رقیه آسیابی هیر، زینب حزباوی،  ارزیابی تأثیر شوری آب آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه گیلاسی
جواد رمضانی مقدم* یاسر حسینی محمدرضا نیکپور عطیه عبدلی
https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/view/70395
Inhibiting factors on adoption of pressurized irrigation methods according to drought zoning in Northwestern Iran (Ardabil province)
 M. Sookhtanlou *


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1410 بار   |   دفعات چاپ: 178 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر