آدرس و شماره تماس با دانشکده

آدرس: اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده  کشاورزی و منابع طبیعی- کد پستی ۱۱۳۶۷ - ۵۶۱۹۹     صندوق پستی ۱۷۹

 مسئول دفتر ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
آقای عزیز جماعتی

شماره تماس مستقیم :۳۳۵۱۰۱۴۰-۰۴۵ 

 داخلی  ۵۱۴۷

فاکس: ۳۳۵۱۲۲۰۴-۰۴۵


معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده - دکتر سعید خماری

داخلی :۵۱۴۹
مستقیم: ۳۱۵۰۵۱۴۹-۰۴۵


معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی - دکتر محمد احمدی
داخلی: ۵۱۴۸
مستقیم: ۳۱۵۰۵۱۴۸-۰۴۵


 شماره تلفن تماس با آموزش دانشکده:

۱- آقای عسگر رضایی (رئیس آموزش):   
 ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۶

۲-  خانم اشرف شمس آذر ( کارشناس مسئول گروه های بیوسیستم و مکانیزاسیون، علوم خاک و گیاه پزشکی):   
۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۴ 

۳- آقای مسعود موسوی (کارشناس گروه های تولید و ژنتیک گیاهی، باغبانی و فضای سبز، مهندسی جنگل و صنایع چوب و مبلمان) : ۰۴۵۳۱۵۰۵۱۶۲ 

۴- خانم زهرا ایمان زاده(کارشناس گروه های علوم دامی، صنایع غذایی، علوم ومهندسی آب و منابع طبیعی ) :
۰۴۵۳۱۵۰۵۱۶۵


شماره تماس با دفتر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی 

۱- اژدر مصوفی (کارشناس پژوهشی)  داخلی ۵۱۷۳       شماره تماس مستقیم: ۰۴۵۳۱۵۰۵۱۷۳

۲- فاطمه عقیلی (کارشناس پژوهشی) داخلی ۵۱۶۳      شماره تماس مستقیم:۰۴۵۳۱۵۰۵۱۶۳


مسئول سایت کامپیوتر دانشکده:

طاهر سرداری( کارشناس کامپیوتر)        داخلی : ۵۱۶۴   شماره تماس مستقیم: ۰۴۵۳۱۵۰۵۱۶۴شماره تماس با مدیران گروه

 
 
ردیف
 
گروه آموزشی مدیر گروه تماس مستقیم تماس داخلی
 
۱
 
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی آقای دکتر سلیم فرزانه  ۰۴۵-۳۱۵۰۵۱۵۸ ۵۱۵۸
 
۲
 
مهندسی علوم دامی آقای دکترجمال سیف دواتی  ۰۴۵-۳۱۵۰۵۱۷۲ ۵۱۷۲
 
۳
 
علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ خانم دکتر بیتا معزی پور ۳۱۵۰۵۱۰۶ - ۰۴۵ ۵۱۰۶
 
۴
 
علوم و مهندسی باغبانی آقای دکترموسی ترابی ۳۱۵۰۵۱۱۴- ۰۴۵ ۵۱۱۴
 
۵
 
علوم ومهندسی آب آقای دکترمحمد رضا نیک پور ۳۱۵۰۵۰۷۳ ۰۴۵
۵۰۷۳
 
 
۶
 
علوم و مهندسی خاک آقای دکترآیدا عباسی ۳۱۵۰۵۰۷۷ - ۰۴۵ ۵۰۷۷
 
۷
 
گیاه پزشکی آقای دکتر مهدی حسن پور ۳۱۵۰۵۱۱۴ - ۰۴۵ ۵۱۱۴
 
۸
 
مهندسی مکانیک بیوسیستم آقای دکترراضیه پوردربانی ۳۱۵۰۵۰۷۲ - ۰۴۵ ۵۰۷۲
۹ علوم و مهندسی صنایع غذایی آقای دکتر یونس زاهدی ۳۱۵۰۵۱۷۰ - ۰۴۵ ۵۱۷۰
۱۰ علوم و مهندسی جنگل آقای دکتر کیومرث سفیدی ۳۱۵۰۵۱۶۸ - ۰۴۵ ۵۱۶۸
۱۱ علوم و مهندسی مرتع آبخیزداری آقای دکتر اباذر اسمعلی ۳۱۵۰۵۱۵۱ - ۰۴۵ ۵۱۵۱


دفعات مشاهده: 32128 بار   |   دفعات چاپ: 1345 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 163 بار   |   0 نظر