دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
همایش های دانشکده
ورود به سایت

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای حسین امن زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۵ - 15:38 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10685-51 مورخ 05/12/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای حسین امن زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی ورودی سال 97  به شماره دانشجویی 9745714102 تحت عنوان: "تاثیر گیاهان پوششی زمستانه و تاریخ های مختلف کاشت سیب زمینی بر تولید سیب زمینی ارگانیک"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 15:00 روز ­سه شنبه مورخ 06/12/1398 در محلکلاس 6 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر علی عبادی (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر محمدتقی آل ابراهیم(50%)  و خانم مهندس فاطمه احمد نیا (50%) 
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر رئوف سید شریفی
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 102 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای حافظ تیموری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۸ - 09:46 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10532-51 مورخ 07/11/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای حافظ تیموری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645024201 تحت عنوان: "واکنش تابعی کفشدوزک نسبت به شته schizaphis graminum روی برخی ارقام گندم و جو"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 15:00 روز سه­شنبه مورخ 08/11/1398 در محل کلاس شماره 15 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر مهدی حسن پور (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان  دکتر جبرائیل رزمجو(50%) و دکتر هوشنگ رفیعی دستجردی(50%)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر علی گلی زاده 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سیدعلی اصغر فتحی

دفعات مشاهده: 266 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از ایان‌نامه آقای شهنام محفوظی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و تکنولوژی بذر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۸ - 09:44 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10534-51 مورخ 07/11/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای شهنام محفوظی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و تکنولوژی بذر ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9633244108 تحت عنوان: "بررسی عملکرد، اجزای عملکرد، کیفیت جوانه زنی و تغییرات اندازه و وزن بذر در دورگ های حاصل از تلاقی ژنوتیپ های جدید گندم د ردو شرایط دیم و آبی د راردبیل"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 16:00 روز سه­شنبه مورخ 08/11/1398 در محل کلاس شماره 1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر سلیم فرزانه  (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان  دکتر رئوف سید شریفی( 50%) و دکتر سیروس محفوظی(50%)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر احمد توبه
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مرتضی برمکی

دفعات مشاهده: 258 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای مهدی خسروی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اصلاح گل و گیاهان زینتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۸ - 09:43 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10535-51 مورخ 07/11/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای مهدی خسروی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اصلاح گل و گیاهان زینتی ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645124107 تحت عنوان: "بررسی تاثیر غلظت­های مختلف نانولوله­های کربنی بر باززایی و میزان متابولیت­های ثانویه گیاه زینتی رزماری تحت شرایط درون شیشه­ای"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 14:00 روز سه­شنبه مورخ 08/11/1398 در محل کلاس 17 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر یونس پور بیرامی هیر (60%) و موسی ترابی گیگلو دکتر (40%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان  دکتر اسماعیل چمنی (50%) و دکتر حسن ملکی لجایر(50%)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر اصغر استاجی 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر بهروز اسماعیل پور

دفعات مشاهده: 257 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع ازپایان‌نامه آقای عباس رحیمی آشجردی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۸ - 09:38 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10533-51 مورخ 07/11/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای عباس رحیمی آشجردی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645024103 تحت عنوان: "جدول زندگی لمبه گندم روی ارقام مختلف برنج و بررسی اثرات کشندگی و  زیرکشندگی برخی اسانس­های گیاهی  روی این آفت در شرایط آزمایشگاهی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 16:00 روز سه­شنبه مورخ 08/11/1398 در محل کلاس شماره 15 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر علی گلی زاده  (70%) و دکتر هوشنگ رفیعی دستجردی(30%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان  دکتر سیدعلی اصغر فتحی( 50%) و دکتر مهدی جلائیان(50%)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر مهدی حسن پور
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر جبرائیل رزمجو

دفعات مشاهده: 268 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم فاطمه علیزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۸ - 09:37 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10573-51 مورخ 07/11/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم فاطمه علیزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9620354108 تحت عنوان: "تشخیص غیر مخرب پارامترهای کیفی میوه هلو با استفاده  از اسپکتروسکوپیVis/NIR و تحلیل رگرسیون چند گانه"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 10:00 روز سه­شنبه مورخ 08/11/1398 در محل کلاس شماره 15 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر ولی رسولی شربیانی  (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان  دکتر فرزاد آزاد شهرکی ( 50%) و دکتر آراز سلطانی نظر لو(50%)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر علی روشنیان فرد
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر راضیه پور دربانی

دفعات مشاهده: 264 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای بهمن زالی اصل دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تولید محصولات گلخانه ای

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۸ - 09:36 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10538-51 مورخ 07/11/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای بهمن زالی اصل دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تولید محصولات گلخانه ای ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 964510102 تحت عنوان: "بررسی اثر کائولین بر عملکرد و خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 15:00 روز سه­شنبه مورخ 07/11/1398 در محل کلاس شماره 17 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر علی اکبر شکوهیان (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای  دکتر رسول آذرمی(100%)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر یونس پور بیرامی هیر
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر اصغر استاجی

دفعات مشاهده: 260 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای محمد حیدری دلیقزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تولید محصولات گلخانه‌ای

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۶ - 09:22 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10507-51 مورخ 02/11/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای محمد حیدری دلیقزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تولید محصولات گلخانه­ای ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645104104 تحت عنوان: "بررسی تاثیر بسترهای مختلف کشت و محلول پاشی عصاره جلبک دریایی بر رشد، عملکرد و متابولیت­های ثانویه  گیاه داروئی کارلا"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 08:00 روز دو شنبه مورخ 07/11/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر بهروز اسماعیل پور (60%) و دکتر موسی ترابی گیگلو(40%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر بهرام دهدار(50%) و آقای مهندس مرتضی شیخ علیپور(50%)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر علی شکوهیان 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر یونس پور بیرامی

دفعات مشاهده: 286 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم سمانه موافق عسگری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک و حفاظت خاک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۶ - 09:21 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10508-51 مورخ 02/11/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم سمانه موافق عسگری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک و حفاظت خاک ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9620294103 تحت عنوان: "شبیه سازی تاثیر شدت و مدت بارش و شیب زمین بر میزان فرسایش خاک، تولید  رسوب و هدر رفت عناصر غذایی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 08:30 روز یک شنبه مورخ 06/11/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر شکراله اصغری (60%) و دکتر حسین شهاب(40%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر اسماعیل گلی کلانپا(100%)
 3. اساتید داور داخلی: خانم دکتر آیدا عباسی 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علیرضا عبدپور

دفعات مشاهده: 289 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم سودا ترکمان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۶ - 09:18 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10494-51 مورخ 30/10/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم سودا ترکمان  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9633454101 تحت عنوان: "بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های بومی گیاه پونه د رایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 15:00 روز یک شنبه مورخ 06/11/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر امید سفالیان (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: خانم مهندس سمیرا حسنیان  (50%) و آقای دکتر ناصر زارع(50%)
 3. اساتید داور داخلی:خانم دکتر سدابه جهانبخش گده کهریز 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 288 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای یوسف صالح زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۶ - 09:17 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10513-51 مورخ 05/11/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای یوسف صالح زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645144103 تحت عنوان: "بررسی جوانه زنی بذور و برخی روش های ازدیاد غیر جنسی گیاه زغال اخته "  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 11:00 روز یک شنبه مورخ 06/11/1398 در محل کلاس 17 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر علیرضا قنبری (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر اصغر استاجی(50%) و دکتر حسن ملکی لجایر(50%)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر بهروز اسماعیل پور 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر یونس پور بیرامی هیر

دفعات مشاهده: 287 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای علی فرج اله زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۶ - 09:16 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10514-51 مورخ 05/11/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای علی فرج اله زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645024106 تحت عنوان: "تاثیر کشت گیاهان مختلف د رحاشیه مزارع گل گاوزبان بر تنوع گونه ای و فراوانی سوسک­های گرده خوار "  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 13:00 روز دو شنبه مورخ 07/11/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر علی اصغر فتحی (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر علی گلی زاه(50%) و دکتر بهرام ناصری(50%)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر مهدی حسن پور  
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر هوشنگ رفیعی دستجردی

دفعات مشاهده: 280 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای وحید صادقی ناو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۶ - 09:15 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10495-51 مورخ 30/10/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای وحید صادقی ناو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی ورودی سال 94  به شماره دانشجویی 9420314202 تحت عنوان: "ارزیابی اثرات سیستم­های مدیریت و بهره برداری جنگل بر شاخص­های هیدرولوژیکی جریان د رجنگل­های اسالم"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 13:00 روز یک شنبه مورخ 06/11/1398 در محل کلاس 18 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر فرشاد کیوان بهجو (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر رئوف مصطفی زاده(100%)
 3. اساتید داور داخلی: خانم دکتر رقیه جهدی 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مهدی معمری

دفعات مشاهده: 286 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع ازپایان‌نامه آقای بهنام جعفر زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۶ - 09:14 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10515-51 مورخ 05/11/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای بهنام جعفر زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف­های هرز ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9633224101 تحت عنوان: "مطالعه تاثیر کاربرد دزهای مختلف چهار علف­کش        در مدیریت علف ­های هرز مزارع یونجه پنج ساله"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 07/11/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر محمد تقی آل ابراهیم (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر سلیم فرزانه(50%) و دکتر بهروز خلیل طهماسبی(50%)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر مرتضی برمکی 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سعید خماری

دفعات مشاهده: 284 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای انور جانه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۶ - 09:13 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10519-51 مورخ 05/11/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای انور جانه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9620354103 تحت عنوان: "مکان یابی ادوات کشاورزی متناسب در سطح  اراضی مسطح و شیب دار روستاهای شهرستان مهاباد با نرم افزار GIS"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 06/11/1398 در محل کلاس شماره 17 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر جواد طریقی (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای  مهندس میرصادق فاضل دولت آبادی(100%)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر ولی رسولی شربیانی 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر غلامحسین شاهقلی

دفعات مشاهده: 285 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم سمیه نورزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته طراحی و ساخت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۶ - 09:11 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10518-51 مورخ 05/11/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم سمیه نورزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته طراحی و ساخت ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9620344103 تحت عنوان: "امکان سنجی تخمین رطوبت دانه و سنبله گندم مبتنی بر پردازش تصویر دیجیتال و هوش محاسباتی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 06/11/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر یوسف عباسپور گیلانده (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان  دکتر سجاد سبزی(100%) و دکتر آراز سلطانی
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر جواد طریقی

دفعات مشاهده: 287 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم فاطمه محمد زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی باغبانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - 11:56 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10464-51 مورخ 22/10/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم فاطمه محمد زاده  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی باغبانی ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645114103 تحت عنوان: "ارزیابی توده های بومی شنبلیله ایرانی بر اساس صفات ظاهری و فیزیولوژیکی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 24/10/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. مراتب به نحو مقتضی به اطلاع هیات داوران رسانده شود.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر مهدی محب الدینی (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر محمدتقی آل ابراهیم  (100%)  
 3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر اصغر استاجی 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر رسول آذرمی

دفعات مشاهده: 347 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم ناهیده پرچمی یاجلو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - 11:59 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10455-51 مورخ 21/10/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم ناهیده پرچمی یاجلو  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9620394102 تحت عنوان: "بررسی خشکسالی هیدرولوژی با استفاده از تحلیل منحنی فروکش اصلی MRC در ایستگاههای هیدرومتری استان اردبیل"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 11:30 روز ­یکشنبه مورخ 22/10/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. مراتب به نحو مقتضی به اطلاع هیات داوران رسانده شود.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر رئوف مصطفی زاده (100%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر اباذر اسمعلی عوری  (50%)  و آقای دکتر رسول ایمانی(50%)
 3. اساتید داور داخلی:خانم دکتر زینب حزباوی 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مهدی معمری

دفعات مشاهده: 354 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم لیلا بابایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - 11:56 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10454-51 مورخ 21/10/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم لیلا بابایی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9620394106 تحت عنوان: "مدل سازی منحنی تداوم جریان و شاخص های جریان کمینه در حوزه های فاقد آمار استان اردبیل"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 12:30 روز ­یکشنبه مورخ 22/10/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر اباذر اسمعلی عوری  (60%) و دکتر رئوف مصطفی زاده(40%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر محمد احمدی (50%)  و خانم مهندس پریسا فرضی(50%)
 3. اساتید داور داخلی:خانم دکتر زینب حزباوی 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مهدی معمری

دفعات مشاهده: 365 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم شیرین زارعی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - 11:55 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10456-51 مورخ 21/10/98 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم شیرین زارعی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9620394108 تحت عنوان: "تعیین و مقایسه درجه آسیب پذیری آبخیز در زیر حوزه های آبخیز سامیان استانن اردبیل"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 22/10/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر رئوف مصطفی زاده (60%) خانم دکتر زینب حزباوی  (40%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر اباذر اسمعلی عوری  (100%)  
 3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر اردوان قربانی 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مهدی معمری

دفعات مشاهده: 353 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش