دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
همایش های دانشکده
ورود به سایت

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای شهرام شیر خانقاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳۰ - 11:36 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10238-51 مورخ 29/07/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای شهرام شیر خانقاه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی ورودی سال 95  به شماره دانشجویی 9533454202 تحت عنوان: "تحلیل نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به بکارگیری محصولات تراریخته (مورد مطالعه: دانشگاه محقق اردبیلی)"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 11:00 روز ­سه شنبه مورخ 30/07/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر رسول اصغری زکریا (٪100)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر علیرضا عبدپور (50%)  و دکتر امیر نعیمی(50%)
 3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر امید سفالیان 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 156 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه مهر نژاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۱ - 11:24 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10210-51 مورخ 20/07/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم فاطمه مهر نژاد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645114104 تحت عنوان: "بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی نانو پلیمر حاوی اسانس گیاهان دارویی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 11:30 روز ­یکشنبه مورخ 21/07/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. م
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر مهدی بهنامیان (٪60) و خانم دکتر رقیه کریمی راد (٪40)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: خانم دکتر سارا دژستان (50%) و آقای مهندس پیمان آذغانی  (50%)
 3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر مهدی محب الدینی 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر یونس پور بیرامی هیر

دفعات مشاهده: 189 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع پایان‌نامه خانم نسرین مهدی نژاد مقدم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:33 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10064-51 مورخ 25/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم نسرین مهدی نژاد مقدم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی ورودی سال 95  به شماره دانشجویی 9533454204 تحت عنوان: "بررسی اثر تنش شوری بر ارقام مختلف عدس با استفاده از نشانگرهای مولکولی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 17:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر امید سفالیان  (٪60) و دکتر ناصر زارع (٪40)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر محمد صدقی (٪50) و دکتر رحمت اله کریمی زاده (٪50)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر علی اصغری  
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 260 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع ازپایان‌نامه آقای فرهاد ثنایی نیری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:32 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10076-51 مورخ 25/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای فرهاد ثنایی نیری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645044102 تحت عنوان: "بررسی کمیت و کیفیت عملکرد هیبریدهای حاصل از تلاقی لاین های امید بخش چغندر قند"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 16:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر امید سفالیان  (٪60) و دکتر سلیم فرزانه(٪40)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر علی اصغری (٪50)  و دکتر اباذر رجبی(٪50)
 3. اساتید داور داخلی: خانم دکتر سدابه جهانبخش گده کهریز  
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر رسول اصغری زکریا

دفعات مشاهده: 253 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای امید ذالفنون

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:31 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10097-51 مورخ 27/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای امید ذالفنون دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته طراحی و ساخت ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9620344101 تحت عنوان: "طراحی و ساخت و ارزیابی یک کارنده دستی گیاهان دارویی در مراتع"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 15:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر یوسف عباسپور گیلانده  (٪100)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر نورالدین حسین پور آزاد (٪100) 
 3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر جواد طریقی  
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر غلامحسین شاهقلی

دفعات مشاهده: 262 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع ازپایان‌نامه آقای سعید داوران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:31 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10096-51 مورخ 27/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای سعید داوران دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زراعت ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645644110 تحت عنوان: "مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین های برتر انتخاب شده از نسل­های F6 کنجد به دست آمده از مناطق مختلف، در دشت مغان"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 14:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر مرتضی برمکی  (٪100)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر حسین زینل زاده تبریزی (٪100) 
 3. اساتید داور داخلی: خانم دکتر پریسا شیخ زاده مصدق 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 260 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع ازپایان‌نامه آقای بابک احمدی اصل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:29 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10100-51 مورخ 27/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای بابک احمدی اصل دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز ورودی سال 95  به شماره دانشجویی 9533224101 تحت عنوان: "اثر تنش رطوبت بر رقابت دو گونه علف هرز سلمه تره و تاج خروس با گیاه زراعی سیب زمینی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 9:00 روز ­یکشنبه مورخ 31/06/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر حمید رضا محمددوست چمن­آباد  (٪60) و دکتر سعید خماری(٪40)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر علی اصغری (٪100)
 3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر پریسا شیخ زاده مصدق 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 246 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع ازپایان‌نامه خانم شهرزاد حسینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:29 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10099-51 مورخ 27/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم شهرزاد حسینی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9633454103 تحت عنوان: "تاثیر نانوسیلیکون بر خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت بیولوژیک گیاه گاو زبان اروپایی تحت تنش کادمیوم"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 15:00 روز ­یکشنبه مورخ 31/06/1398 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقای دکتر ناصر زارع  (٪100)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: خانم­ها دکتر پریسا شیخ زاده مصدق (٪50) و دکتر شهربانو ابوطالبی  (٪50)
 3.  اساتید داور داخلی:آقای دکتر رسول اصغری زکریا 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 254 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم فروغ مسرت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:27 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10102-51 مورخ 27/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم فروغ مسرت دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی جنگل ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9620174114 تحت عنوان: "تاثیر فعالیت­های چوبکشی زمینی بر خصوصیات خاک جنگل های اسالم گیلان"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 11:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل کلاس 13  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر فرشاد کیوان بهجو  (60%)  و دکتر سعید ورامش(40%)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر شکراله اصغری (٪100)
 3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر کیومرث سفیدی 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر بیتا معزی پور

دفعات مشاهده: 284 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای صالح اخوان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:26 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10101-51 مورخ 27/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای صالح اخوان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تغذیه دام ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645354101 تحت عنوان: "بررسی اثر منبع غله و سطح ذرت سیلو شده بر عملکرد، فراسنجه­های خونی، خصوصیات لاشه و قابلیت هضم بره های پرواری آمیخته رومانف- مغانی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 11:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل کلاس شماره 10 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر حسین عبدی بنمار  (٪60) و دکتر جمال سیف دواتی(٪40)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر عبدالفنتاح زیدان محمدسالم (50%) بهرام فتحی آچاچلوئی(50%)
 3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر میرداریوش شکوری 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر نعمت هدایت ایوریق

دفعات مشاهده: 245 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم الناز قنبری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:25 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10102-51 مورخ 27/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه خانم الناز قنبری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تغذیه دام ورودی سال 96  به شماره دانشجویی 9645354203 تحت عنوان: "اثر جایگزینیمنبع نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش(نیتروزا) با اوره در جیره­های حاوی پوسته بادام بر سنتز پروتئین میکروبی و تعادل نیتروژن در گوسفند"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 9:00 روز ­یکشنبه مورخ 31/06/1398 در محل کلاس شماره 3 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر جمال سیف دواتی (٪60) و دکتر طاهر یلچی (٪40)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر رضا سید شریفی (50%) حسین عبدی بنمار  (50%)
 3. اساتید داور داخلی:آقای دکتر فرزاد میرزائی آقچه قشلاق 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسین محب الدینی

دفعات مشاهده: 271 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای علی نعمتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:23 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10066-51 مورخ 25/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای علی نعمتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته فن آوری و فیزیولوژی پس از برداشت ورودی سال 95  به شماره دانشجویی 9545514104 تحت عنوان: "بررسی اثر برخی تیمارهای شیمیایی و عصاره گیاهان دارویی بر عمر پس از برداشت گل ژربرا"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 11:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل کلاس شماره 3 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر یونس پوربیرامی هیر  (٪60) و دکتر مهدی بهنامیان (٪40)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقای دکتر حسن ملکی لجایر (٪100)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر اصغر استاجی  
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر موسی ترابی گیگلو

دفعات مشاهده: 248 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای محسن پژوهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - 09:20 | 
احتراما به استناد مجوز شماره 10065-51 مورخ 25/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی پایان‌نامه آقای محسن پژوهی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی ورودی سال 95  به شماره دانشجویی 95455584104 تحت عنوان: "ارزیابی سلنیم، کیتوزان و سالسیلیک اسید بر رشد، فیزیولوژی و عملکرد گیاه دارویی بالنگوی شیرازی تحت شرایط تنش آبی"  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از پایان‌نامه خود در ساعت 10:00 روز ­شنبه مورخ 30/06/1398 در محل کلاس شماره 3 رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. اساتید راهنمای پایان‌نامه: آقایان دکتر موسی ترابی گیگلو  (٪60) و دکتر رسول آذرمی (٪40)
 2. اساتید مشاور پایان­نامه: آقایان دکتر بهروز اسماعیل پور (٪50)  و مهندس امید حیدر پور(٪50)
 3. اساتید داور داخلی: آقای دکتر مهدی بهنامیان 
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر یونس پور بیرایم هیر

دفعات مشاهده: 260 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای محمد اصلان زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۷ - 08:42 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 10012-51 مورخ 16/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای محمد اصلان زاده  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی مکانیزاسیون کشاورزی ورودی سال96 به شماره دانشجویی 9620354101  تحت عنوان : « تعیین برخی خواص مکانیکی دو رقم سیب به منظور کاهش ضایعات» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 10:00 روز  یکشنبه مورخ 17/06/98 در محل کلاس شماره 3 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقای دکتر منصور راسخ (100%)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر غلامحسین شاهقلی(100%)
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر امیرحسین افکاری سیاح  
4 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر راضیه پور دربانی

دفعات مشاهده: 326 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم نگین حسنعلیزاده درخشان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۷ - 08:41 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 10015-51 مورخ 16/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله خانم نگین حسنعلیزاده درخشان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیک و حفاظت خاک ورودی سال95 به شماره دانشجویی 9533574107  تحت عنوان : « اثرات توپوگرافی کاربری اراضی بر شاخص­های تجمعی کیفیت خاک در منطقه فندقلوی استان اردبیل» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 8:30 روز  یکشنبه مورخ 17/06/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر شکراله اصغری (60%) و دکتر حسین شهاب  (40%)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه خانم دکتر آیدا عباسی(100%)
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر اسماعیل گلی  
4 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر اکبر قویدل

 

دفعات مشاهده: 322 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای حسن لطفی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۷ - 08:40 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 10019-51 مورخ 16/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای حسن لطفی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی تغذیه دام ورودی سال95 به شماره دانشجویی 9533254107  تحت عنوان : « بهبود ارزش غذایی تفاله گوجه فرنگی در تغذیه جوجه های گوشتی با استفاده از مولتی آنزیم» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 11:00 روز  یکشنبه مورخ 16/06/98 در محل کلاس 2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. خواهشمند است
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقای دکتر بهمن نوید شاد (100%)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقایان دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق (50%) و دکتر رضا بهمرام(50%)
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر میرداریوش شکوری
4 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر نعمت هدایت  

دفعات مشاهده: 315 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای مرتضی قلیزاده میمنت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۷ - 08:38 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 10014-51 مورخ 16/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای مرتضی قلیزاده میمنت  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم باغبانی ورودی سال95 به شماره دانشجویی 9545514102  تحت عنوان : « بررسی تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و عصاره طبیعی گیاهان دارویی بر عمر پس از برداشت گل آلسترومریا» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 10:00 روز  یکشنبه مورخ 17/06/98 در محل کلاس 1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. خواهشمند است
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر یونس پور بیرامی هیر (60%) و دکتر موسی ترابی گیگلو(40%)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر اسماعیل چمنی (100%)
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر علیرضا قنبری
4 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر بهروز اسماعیل پور  

دفعات مشاهده: 314 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم ناهیده زارع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ - 08:44 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 10001-51 مورخ 13/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله خانم ناهیده زارع دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی ژنتیک و اصلاح دام و طیور ورودی سال96 به شماره دانشجویی 9633764102  تحت عنوان : « شناسایی ریزماهواره­های گسترده ژنوم  و عناصر متحرک در ژنوم شتر دوکوهانه با استفاده از توالی کامل ژنوم» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 11:00 روز  شنبه مورخ 16/06/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر نعمت هدایت (60%) و دکتر رضا سید شریفی(40%)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقای دکتر رضا خلخالی(50%) و خانم دکتر آزاده بوستان(50%)
3- داور(ان) داخلی: آقایان دکتر جمال سیف دواتی  
4 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سلیم فرزانه

دفعات مشاهده: 329 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای داود صفری قریق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ - 08:43 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 10003-51 مورخ 13/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله آقای داود صفری قریق دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی ژنتیک و اصلاح دام و طیور ورودی سال95 به شماره دانشجویی 9533764102  تحت عنوان : « شناسایی چند شکلی­های تک نوکلئوتیدی موجود در ژن TLR4 موثر بر صفات اقتصادی شیر در گاوهای شیری» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 12:00 روز  شنبه مورخ 16/06/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد.
 
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه آقایان دکتر نعمت هدایت (60%) و دکتر رضا سید شریفی(40%)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقایان دکتر میرداریوش شکوری(50%) و دکتر وحید واحدی(50%)
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر جمال سیف دواتی  
4 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر یونس زاهدی دیزج یکان

دفعات مشاهده: 323 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مریم جبرئیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ - 08:41 | 
احتراماً به استناد مجوز شماره 10002-51 مورخ 13/06/98 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با توجه به انجام داوری اولیه‌ی رساله خانم مریم جبرئیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی مکانیک بیوسیستم ورودی سال96 به شماره دانشجویی 9634154105  تحت عنوان : « بررسی تاثیر افزودنی نانوکامپوزیت بر روی عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزلی» بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجوی فوق‌الذکر، مجاز به دفاع از رساله خود در ساعت 14:00 روز  شنبه مورخ 16/06/98 در محل آمفی تئاتر رشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد
ترکیب هیات داوران جلسه‌ی دفاعیه:
1 استاد(ان) راهنمای پایان‌نامه خانم دکتر راضیه پور دربانی (100%)
2 استاد(ان) مشاور پایان‌نامه آقایان دکتر بهمن نجفی(50%) و دکتر علی نعمت اله زاده(50%)
3- داور(ان) داخلی: آقای دکتر علی روشنیان فرد  
4 - نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر غلامحسین شاهقلی

دفعات مشاهده: 326 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش