رؤسای سابق دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1397/6/10 - 13:43 | 
۱

دکتر قدیر نوری قنبلانی
عضو هیات علمی
گروه گیاه پزشکی
   ۲           
دکتر جمشید شیخ زاده
عضو هیات علمی
گروه علوم و مهندسی خاک
۳
دکتر قدیر نوری قنبلانی
عضو هیات علمی
گروه گیاه پزشکی
۴
دکتر کامران رضا یزدی
عضو هیات علمی
گروه  مهندسی علوم دامی 
۵
دکتر رسول اصغری ذکریا
عضو هیات علمی
گروه تولید و ژنتیک گیاهی
۶
دکتراردوان قربانی
عضو هیات علمی
گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری 
۷
دکتر اسماعیل چمنی
عضو هیات علمی
گروه علوم و مهندسی باغبانی
۸
دکتر عبداله گل محمدی
عضو هیات علمی
گروه مهندسی مکانیک و  بیوسیستم
۹
دکتر علی رسول زاده
عضو هیات علمی
گروه علوم و مهندسی آب
۱۰
دکتر جبرائیل رزمجو
عضو هیات علمی
گروه گیاه پزشکی
۱۱
دکتراردوان قربانی
عضو هیات علمی
گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری 
۱۲
دکتر اکبر قویدل
عضو هیات علمی
گروه علوم و مهندسی خاک۱۳

دکتر علی اشرف سلطانی
عضو هیات علمی
گروه علوم و مهندسی خاک

دفعات مشاهده: 4231 بار   |   دفعات چاپ: 734 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر