انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" کارگاه آموزشی متا آنالیز "

 | تاریخ ارسال: 1400/2/19 - 09:12 | 

دفعات مشاهده: 720 بار   |   دفعات چاپ: 146 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار GERMIN در تجزیه بذر "

 | تاریخ ارسال: 1400/1/31 - 08:35 | 

دفعات مشاهده: 711 بار   |   دفعات چاپ: 149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" کارگاه اموزشی word دوره مقدماتی "

 | تاریخ ارسال: 1400/1/21 - 09:34 | 

دفعات مشاهده: 741 بار   |   دفعات چاپ: 140 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" کارگاه آموزشی سازه های گلخانه ای "

 | تاریخ ارسال: 1400/1/21 - 09:33 | 

دفعات مشاهده: 722 بار   |   دفعات چاپ: 146 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" کارگاه آموزشی آشنایی با روش هایمدرن آبیاری جهت کاهش مصرف آب در زراعت "

 | تاریخ ارسال: 1399/12/26 - 10:59 | 

دفعات مشاهده: 820 بار   |   دفعات چاپ: 162 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" کارگاه آموزشی کشاورزی شهری"

 | تاریخ ارسال: 1399/12/26 - 10:55 | 

دفعات مشاهده: 781 بار   |   دفعات چاپ: 149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" سومین جشنواره ملی عکس سبزه های ابتکاری "

 | تاریخ ارسال: 1399/12/18 - 12:30 | 

دفعات مشاهده: 752 بار   |   دفعات چاپ: 151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" کارگاه آموزشی انلاین پرورش قارچ خوراکی "

 | تاریخ ارسال: 1399/12/18 - 09:05 | 

دفعات مشاهده: 751 بار   |   دفعات چاپ: 148 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" کارگاه آموزشی کشت زعفران "

 | تاریخ ارسال: 1399/12/17 - 09:17 | 

دفعات مشاهده: 775 بار   |   دفعات چاپ: 151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" نشست تخصصی گیاهان دارویی "

 | تاریخ ارسال: 1399/12/11 - 10:31 | 

دفعات مشاهده: 771 بار   |   دفعات چاپ: 151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" کارگاه آنلاین SPSS "

 | تاریخ ارسال: 1399/10/3 - 10:12 | 

دفعات مشاهده: 824 بار   |   دفعات چاپ: 174 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی ژنتیک و تولیدات گیاهی برگزار می کند" آموزش مقدماتی spss"

 | تاریخ ارسال: 1399/3/12 - 10:07 | 

دفعات مشاهده: 940 بار   |   دفعات چاپ: 197 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" کارگاه آنلاین خواب بذور"

 | تاریخ ارسال: 1399/3/3 - 12:05 | 

دفعات مشاهده: 925 بار   |   دفعات چاپ: 176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" کارگاه آنلاین Ley Farming "

 | تاریخ ارسال: 1399/2/28 - 14:16 | 

دفعات مشاهده: 956 بار   |   دفعات چاپ: 205 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" کارگاه آنلاین مدیریت تلفیقی علف های هرز"

 | تاریخ ارسال: 1399/2/23 - 09:19 | 

دفعات مشاهده: 943 بار   |   دفعات چاپ: 189 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار می کند" کارگاه آنلاین Real Time PCR"

 | تاریخ ارسال: 1399/2/20 - 09:19 | 

دفعات مشاهده: 955 بار   |   دفعات چاپ: 198 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجمن ژنتیک و تولیدات گیاهی برگزار می کند" نشست تخصصی گیاهان دارویی و تاثیر آن بر سلامت جامعه"

 | تاریخ ارسال: 1398/8/28 - 13:41 | 

دفعات مشاهده: 1098 بار   |   دفعات چاپ: 232 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه کار آفرینی در کشاورزی با محوریت گیاهان دارویی( فرصت ها و چالش ها)

 | تاریخ ارسال: 1398/2/22 - 11:54 | 

دفعات مشاهده: 1252 بار   |   دفعات چاپ: 255 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نست علمی استانی با موضوع کشاورزی شهری توسط انجمن علمی دانشجویان تولید و ژنتیک گیاهی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/8 - 12:58 | 

دفعات مشاهده: 1333 بار   |   دفعات چاپ: 277 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری نشست علمی با موضوع آگروتوریسم توسط انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/2 - 11:28 | 

دفعات مشاهده: 1340 بار   |   دفعات چاپ: 256 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش