مقالات منتشر شده

 | تاریخ ارسال: 1397/6/3 - 16:12 | 
دکتر اباذر اسمعلی عوری
بررسی کارایی مدل‌های هیدرولوژیکی IHACRES و HEC-HMS در شبیه‌سازی هیدروگراف سیل

گلشن، محمد؛ اسمعلی عوری، اباذر؛ افضلی*، علی؛ جهانشاهی، افشین ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی (PFRM)
گلشن، محمد؛ اسمعلی عوری*، اباذر؛ خسروی، خه‌بات
برآورد میزان فرسایش خاک و رسوبدهی با بهره گیری از مدل بارش-رواناب WMS(مطالعه موردی: حوضه آبخیز سعدل-استان آذربایجان غربی)
ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی 
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1814600&l=fa
برآورد میزان فرسایش خاک و رسوبدهی با بهره‌گیری از مدل بارش-رواناب WMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سعدل-استان آذربایجان غربی)
اسمعلی عوری*، اباذر؛ میرزایی، یداله؛ مددی، عقیل
https://doi.org/10.22111/jneh.2017.18104.1137


 تحلیل الگو و شرایط وقوع بارش های منجر به سیل در سال های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیل
رئوف مصطفی زاده،* وحید صفریان زنگیر، خدیجه حاجی،
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1814595&l=fa
 THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON DISTRIBUTION OF FERULA OVINA (BOISS.) BOISS. IN NORTHWEST IRAN
AGHAJANLOU, F.1 – GHORBANI, A.1* – ZARE CHAHOUKI, M. A.2 – MOSTAFAZADEH, R.1 – HASHEMI MAJD, K.3
 http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1602_977992
آنالیز حساسیت مولفه‌های هیدروگراف جریان به تغییر در پارامترهای روش زمان – مساحت کلارک در آبخیز محمدآباد استان گلستان
https://doi.org/ 10.22059/ijswr.2018.221333.667580

 شبیه‌سازی هیدروگراف سیل و تحلیل ارتباط آن با سنجه‌های سیمای سرزمین در حوضۀ آبخیز عموقین، استان اردبیل
https://ije.ut.ac.ir/article_65750.html
تعیین پارامترهای بهینه ورودی و پاسخ مدل هیدرولوژیکی نش به دامنه تغییر مقادیر ورودی در آبخیز کوهستانی جعفرآباد
رئوف مصطفی زاده 3*، شهناز میرزایی 2 و خدیجه حاجی
https://ijswr.ut.ac.ir/article_66229.html
 تعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تامین آب شرب شهرستان هندیجان
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1858513&l=fa
مقایسه ساختار اراضی مرتعی و میزان تخریب پیوستگی سیمای سرزمین در زیرحوزه‌های آبخیز ایریل، استان اردبیل 
http://ijae.iut.ac.ir/article-۱-۸۵۸-fa.html          

Composition and structure of species along altitude gradient in Moghan-Sabalan angelands, Iran
Sahar Ghafari Ardavan Ghorbani* Mehdi Moameri Raoof Mostafazadeh ahmood Bidarlord
Composition and structure of species along altitude gradient in Moghan-Sabalan rangelands, Iran
Sahar Ghafari  Ardavan Ghorbani  * Mehdi Moameri Raoof Mostafazadeh Mahmood Bidarlord  

THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON DISTRIBUTION OF FERULA OVINA (BOISS.) BOISS. IN NORTHWEST IRAN
 AGHAJANLOU, F.1 – GHORBANI, A.1* – ZARE CHAHOUKI, M. A.2 – MOSTAFAZADEH, R.1 – HASHEMI MAJD, K.3

دفعات مشاهده: 1915 بار   |   دفعات چاپ: 384 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر