کتابهای منتشر شده گروه منابع طبیعی

 | تاریخ ارسال: 1396/10/3 - 15:10 | 
اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات در توسعه پایدار
مترجمان: دکتر محمد احمدی، دکتر رئوف مصطفی زاده، مهندس میلاد سلطانی، مهندس مهین کله هویی
سال: ۱۴۰۰
شایک: ۵-۹۰-۷۲۵۸-۶۲۲-۹۷۸
پایداری شهری و احیاء رودخانه ها
مترجمان : دکتر رئوف مصطفی زاده، دکتر اباذراسمعلی عوری، مهندس ناهیده پرچمی، مهندس لیلا بابایی و دکتر زینب حزباوی
سال: ۱۴۰۱
شایک: ۶-۰۴-۵۸۷۴-۶۲۲-۹۷۸
جمع آوری آب باران از ساختمان ها
مترجمان : دکتر رئوف مصطفی زاده، دکتر زینب حزباوی و مهندس فاطمه کاتب
سال : ۱۴۰۰
شابک : ۶-۹۳-۷۲۵۸-۶۲۲-۹۷۸
احیای بوم شناختی" اصول، ارزش ها و ساختار یک تخصص جدید
مترجمان دکتر اردوان قربانی، دکتر معصومه عباسی خالکی و دکتر مهدی معمری
سال : ۱۴۰۰
شابک: 
۳-۴۹-۷۲۵۸-۶۲۲-۹۷۸
یک سیاره کافی است" مقابله با تغییر اقلیم و تهدید های محیط زیستی از راه فن آوری"
مترجمان : دکتر رئوف مصطفی زاده، دکتر زینب حزباوی و مهندس نازیلا علائی
سال: ۱۴۰۰
شابک: ۵-۸۷-۷۲۵۸-۶۲۲-۹۷۸
حکمرانی جهانی مردمی" تجارب محلی مدیریت آبخیز  و تکامل توسعه پایدار"
مترجمان : دکتر رئوف مصطفی زاده، مهندس پریسا فرضی و مهندس سپیده چوبه
سال : ۱۴۰۰
شابک: ۲-۸۸-۷۲۵۸-۶۲۲-۹۷۸
مدیریت سازگار مخاطرات سیلاب و خشکسالی در مناطق روستایی
مترجمان : فریبا اسفندیاری در آباد، دکتر رئوف مصطفی زاده، مهندس لیلا محمدی راد و مهندس خدیجه حاجی
سال : ۱۴۰۰
شابک: ۴-۲۶-۷۲۵۸-۶۲۲-۹۷۸
آینده پژوهشی و پایداری محیطی مفاهیم نظری و روش
مترجمان : دکتر زینب حزباوی، دکتر رئوف مصطفی زاده و مهندس نازیلا علائی
سال چاپ: ۱۴۰۰
شابک: ۹-۴۷-۷۲۵۸-۶۲۲-۹۷۸
کاهش ریسک بلایای طبیعی در محیط های شهری
ترجمه: دکتر زینب حزباوی، دکتر رئوف مصطفی زاده،دکتر اباذر اسمعلی عوری، مهندس شیرین زراعی، مهندس لیلا بابائی
سال چاپ: ۱۴۰۰
شابک: ۶-۴۸-۷۲۵۸-۶۲۲-۹۷۸
حفظ اکوسیستم های رود خانه ای و منابع آب
ترجمه: دکتر رئوف مصطفی زاده، دکتر زینب حزباوی، مهندس علی نصیری خیاوی
سال چاپ: ۱۳۹۹
شابک: ۵-۷۲۵۸۰۳-۶۰۰-۹۷۸
بازیافت پسماند تخته فیبر با دانسیته متوسه(MDF)
تالیف: دکتر بیتا معزی پور، دکتر محمد احمدی، دکتر آیدا معزی پور
سال چاپ: ۱۳۹۹
شابک: ۱-۶۷-۶۲۳۱-۶۲۲-۹۷۸
روشهای طبقه بندی داده های سنجش از دور
مترجمان : دکتر اردوان قربانی، فرنوش اسلمی
سال چاپ:۱۳۹۵
شابک: ۸-۷-۹۶۲۶۸-۶۰۰-۹۷۸
محیط زیست و منابع طبیعی
مترجم: دکتر فرشاد کیوان بهجو
سال چاپ:۱۳۹۳
شابک: ۰-۱۸-۷۳۷۲-۶۰۰-۹۷۸
هیدرولوژی جنگل و مدیریت آبخیز
مترجمان : دکتر رئوف مصطفی زاده، مهندس محسن ذبیحی،مهندس مریم ادهمی، دکتر اباذر اسمعلی عوری
سال چاپ: ۱۳۹۶
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۵۶۹۲۸۲
مروری بر رده بندی گیاهی
تالیف: مهندس میکائیل بدر زاده
سال چاپ: ۱۳۸۶
شابک: ۲-۵۴-۶۰۰۸-۹۶۴-۹۷۸

تالیف: دکتر اباذر اسمعلی عوری، مهندس خدایار عبداللهی
سال چاپ: ۱۳۸۹
شابک:۷-۳۴-۵۳۵۱-۶۰۰-۹۷۸ 


تیره ستاره ها( کاسنیان)
مترجم: دکتر علی تیمور زاده
سال چاپ:۱۳۸۵
شابک:۵-۰۱-۸۴۷۸-۹۶۴


تیره پروانه آسا - قبیله ماش ها
مترجم: دکتر علی تیمور زاده
سال چاپ:۱۳۸۰
شابک: -۹-۹۱۹۶۴-۹۶۴     
مدیریت پروژه های آبخیز داری
مترجمان : دکتر واحدبردی شیخ، مهندس رئوف مصطفی زاده
سال چاپ:۱۳۹۰
شابک: ۰-۵۹-۸۹۲۶-۹۶۴-۹۷۸
 


دفعات مشاهده: 2949 بار   |   دفعات چاپ: 712 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر