گروه علوم باغبانی

  گروه علوم و مهندسی باغبانی
  مدیر گروه : دکتر موسی ترابی - تلفن داخلی: ۵۱۱۴
 
 
نام
 
 
نام خانوادگی
 
عکس  
مرتبه علمی
 
 
ایمیل (تلفن داخلی)
 
 
بهروز
 
اسماعیل پور استاد
esmailpouruma.ac.ir
۵۱۲۲

 
 
 
مهدی

 
بهنامیان دانشیار mbehnamiangmail.com
۵۱۲۳

 
 
اسماعیل
 
چمنی استاد echamaniuma.ac.ir
۵۱۲۱

 
 
علی اکبر

 
شکوهیان دانشیار shokohianayahoo.com
۵۱۱۴

 
 
مهدی
 
محب الدینی استاد mohebodiniuma.ac.ir
۵۱۲۴

 
 
علیرضا
 
قنبری استاد ghanbari۶۶uma.ac.ir
۵۱۱۱
 
یونس
 
پور بیرامی هیر دانشیار younes_ph۶۲uma.ac.ir
۵۱۲۰

 
 
موسی
 
ترابی گیگلو دانشیار mtorabiuma.ac.ir
۵۱۱۴

 
 
رسول

 
آذرمی دانشیار r_azarmiuma.ac.ir
۵۱۲۰

اصغر
 
استاجی دانشیار aestajiuma.ac.ir

 
 


دفعات مشاهده: 9201 بار   |   دفعات چاپ: 674 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر