دوره‌های آزاد و مهارتی
میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

شیوه ارسال مقاله

 | تاریخ ارسال: 1397/10/10 - 08:59 | 

  
شیوه ارسال مقاله
  • علاقه‌مندان به ارائه سخنرانی در یکی از زمینه‌های مورد بحث مقاله‌های خود را حداکثر در چهار صفحهA4مطابق با فایل نمونه مقاله در دو نسخه MS. Word و PDF آماده کرده و در هنگام پست الکترونیکی ثبت نام هر دو نسخه را ارسال کنند.
  • مقالات بایستی صرفاً توسط ارائه دهنده مقاله و از طریق پست الکترونیکی
  • oam.naminuma.ac.ir و oam.namingmail.com  سامانه کنفرانس فرستاده شوند.
  • مقاله‌هایی‌ که‌ مطابق فایل نمونه مقاله نباشند (مثلاً بیش‌ از ۴ صفحه‌ باشد، ...) بررسی نخواهد شد.
  • پذیرش‌ یا عدم پذیرش‌ مقاله‌ به‌ اطلاع‌ نویسنده‌ می‌رسد.
  • تصحیح های ویرایشی (در مقاله‌های پذیرفته شده) به اطلاع ارائه‌دهنده مقاله می‌رسد، و ارائه‌دهنده باید در مهلت تعیین شده آنها را اعمال و به کمیته علمی بفرستد.
 دانلود فرمت مقاله (انگلیسی)
دانلود فرمت مقاله (فارسی)
دانلود فرمت چکیده فارسی
دانلود فرمت چکیده انگلیسی


 
شرکت کنندگان محترم توجه فرمایند به هنگام ارسال مقاله خود فایل ورد زیر را کامل کنید به همراه مقاله خود پیوست کنید و ارسال فرمائید.
 


 


CAPTCHA