دانشکده علوم- معرفی امکانات دانشکده
 

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای آشنایی با هریک از دستگاه های زیر روی لینک مربوطه کلیک نمایید:

1- دستگاه SEM

2- طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT- IR)

3- طیف سنجی بازتابشی انتشاری (DRS)

4- دستگاه XRD

درصورت نیاز به استفاده از دستگاه های فوق الذکر به بخش آزمایشگاه مرکزی مراجعه فرمائید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم:
http://uma.ac.ir/find.php?item=3.1178.1747.fa
برگشت به اصل مطلب