ورود به سایت

XRD

مشخصات دستگاه XRD:

 

نام دستگاه

کشور سازنده

شرکت سازنده

مدل

محل استقرار

XRD

ایتالیا

Ital structure

 

MPD 3000

آزمایشگاه XRD

 


AWT IMAGE

این دستگاه از شش قسمت اساسی تشکیل گردیده است که عبارتند از: Motor interface – Goniometer(گونیا) – لامپ تولید اشعه x – Detector – Chiller (برای خنک کردن دستگاه)- کامپیوتری که به دستگاه متصل بوده و جهت دریافت داده ها و آنالیز آن و همچنین مدیریت دستگاه به کار می رود. علاوه بر این شش قسمت ٬ یک دستگاه UPS نیز جهت تنظیم نوسانات برق ونیز موقع قطع برق برای تأمین برق دستگاه در نظر گرفته شده است.

دستگاه XRD فوق در دقیقترین حالت با step مساوی با 0.001 درجه قادر به آنالیزمواد می باشد. ماده نمونه میتواند به صورت پودر یا به صورت فیلم نازک باشد . بنابراین دستگاه فوق با استفاده از دو روش یا دو تکنیک مختلف می تواند مواد را آنالیز کند . این دستگاه در محدوده زاویه( 2 تا 120درجه) = 2θ کار میکند محورx نمودار حاصل از آنالیز مواد برحسب 2ө و محورy نیز برحسب Intensity (counts per second) میباشد.
 با استفاده از data های بدست آمده از دستگاه میتوان اطلاعات ارزشمندی از ساختار ریز مواد به دست آورد .

لازم به ذکر است در حال حاضر فقط قسمت powder دستگاه XRD دانشکده راه اندازی گردیده است و توانایی ارائه خدمات برای نمونه های پودری را دارا می باشد .
نتایج حاصل از آنالیز مواد نیز بصورت فایل Excel و نیز DAT File به همراه تصویر طیف حاصل از پراش و FWHM و HWHM مواد ( جهت تعیین اندازه ذرات در نمونه های پودری ) ارائه می گردد.



CAPTCHA