ورود به سایت

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT- IR) :
کارشناس  واپراتور دستگاه: نعیم سعادتی
مشخصات دستگاه: 
FTIR  Spectroscopy RXI, Perkin Elmer ,U.K  by Licence U.S.A
از این دستگاه در گرفتن طیف مادون قرمز کلیه ترکیبات ( معدنی آلی- جامد – مایع – گاز- و .....) استفاده می گردد که این طیف ها در کنار سایر اطلاعات به شناسایی کیفی این ترکیبات کمک می کند.
استفاده از تکنیک تبدیلات فوریه باعث گردیده سرعت این دستگاه نسبت به IR تفرقی بسیار بالا تر و نسبت سیگنال به نویزنیز بیشتر گردد و استفاده از این دستگاه در آنالیز های کمی نیز تسهیل گردد. در بررسی های زیست محیطی می توان از این دستگاه به عنوان مکمل سایر دستگاهها و در بعضی مواقع بصورت اختصاصی استفاده نمود.


AWT IMAGE


 CAPTCHA