ورود به سایت

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر خلیل پور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۹ - 11:20 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم سحر خلیل پور دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی اثر توسعه پایدار بر شادکامی: مطالعه تجربی تطبیقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (بازبینی پارادوکس استرلین » در ساعت 9 الی 10  مورخه 98/9/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: سرکار خانم دکتر زهرا فتوره چی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر هاتف حاضری (100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر محمد حسن زاده.
 1. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عبدالرحیم هاشمی.

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نگین عباس وند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۹ - 11:17 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم نگین عباسوند دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی ارتباط میان دو فرضیه نفرین منابع و منحنی زیست محیطی کوزنتس مطالعه تجربی تطبیقی در کشورهای با وفور انرژی تجدید ناپذیر بالا » در ساعت 8.30  الی 9/30  مورخه 98/9/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: سرکار خانم دکتر زهرا فتوره چی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد حسن زاده(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر هاتف حاضری.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عبدالرحیم هاشمی.

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شاکری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۹ - 11:15 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم فاطمه شاکری  دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « نقش عادت واره در یادگیری و انگیزه آموختن زبان میراث در ایران » در ساعت 11/30  الی 12/30  مورخه 98/9/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر توحید صیامی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر سید محمد رضی نژاد(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر ولی محمدی.
 1. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم لیلا سلیمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۳ - 10:20 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم لیلا سلیمانی  دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی تطبیقی اندیشه های محمد عاکف ارسوی و شاعران دوره مشروطه با تکیه بر اشعار نسیم شمال » در ساعت 14  الی 15  مورخه 98/9/13 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر خدابخش اسدالهی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر ابراهیم دانش(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر رامین محرمی.
 1. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عسگر صلاحی.

دفعات مشاهده: 73 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد خدادوست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۱ - 09:49 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای جواد خدادوست دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « مطالعه تطبیقی حاشیه نویسی، آموزش متن محور و غیر متن محور در به یاد سپاری کوتاه مدت و بلند مدت واژگان توسط زبان آموزان » در ساعت 12  الی 13  مورخه 124  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر ولی محمدی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: خانم دکتر افسانه سعید اختر(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر رضا عبدی.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر سیدمحمد رضی نژاد.

دفعات مشاهده: 92 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای یونس امیریتیموری دولت آباد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۴ - 08:04 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای یونس امیرتیموری دولت آباد  به شماره دانشجویی 9612254107 و دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « معاهدات منعقد مابین حکام محلی قفقاز جنوبی و روسیه تزاری: گئورگی و سک و کورک چای» در ساعت 11  الی 12  مورخه 98/9/4  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر سجاد حسینی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: خانم دکتر جعفر آقازاده (100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر فرهاد پوریا نژاد.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر رضا محمود اوغلی.

دفعات مشاهده: 138 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم ریاحی نیا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۵ - 14:33 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم مریم ریاحی نیا  دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « پتانسیل یابی منابع آب های زیرزمینی دردشت خرم آباد با استفاده از روش منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی » در ساعت 17  الی 18  مورخه 98/7/15  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمایپایان نامه: جناب آقای دکتر صیاد اصغری(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر اردوان قربانی(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر حسن خاوریان.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عقیل مددی.


دفعات مشاهده: 409 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس شیخ حسنی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۵ - 14:17 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم نرگس شیخ حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی اثر مدیریت دانش و نو آوری بر رضایتمندی گردشگران مورد مطالعه: هتل های سرعین» در ساعت 15  الی 16  مورخه 98/7/15  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر ناصر سیف الهی(60%)
 2. استاد راهنمای دوم پایان نامه: جناب آقای دکتر هاتف حاضری(40%)
 3. استاد مشاور پایان نامه: سرکار خانم دکتر قاسم زارعی(100%)
 4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر حسین رحیمی.
 5. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر ولی نعمتی.

دفعات مشاهده: 408 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیرین فعال پور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۴ - 12:01 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم شیرین فعال پور دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی صور خیال در تائیه ابن فارض » در ساعت 16  الی 17  مورخه 98/7/15  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر جوادگرجامی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: سرکار خانم دکتر عادل آزاددل(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر شهریار گیتی.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.

دفعات مشاهده: 400 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زیبا طبیب آذر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۴ - 11:39 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم زیبا طبیب آذر دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی رابطه بین عدالت شهری و سرمایه اجتماعی در سکونتگاهای غیر رسمی مطالعه موردی شهر اردبیل » در ساعت 11  الی 12  مورخه 98/7/14  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد حسن یزدانی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: سرکار خانم دکتر فاطمه زادولی(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر منصور رحمتی.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر علیرضا محمدی.

دفعات مشاهده: 387 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابوالفضل رضانژادقوجه بیگلو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۳ - 13:24 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای ابوالفضل رضانژادقوجهبیگلو دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « نقش طایفه قوجا بیگلو در تحولات سیاسی و نظامی شرق آذربایجان » در ساعت 12  الی 13  مورخه 98/7/13  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر حسن اسدی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر سجاد حسینی(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر فرهاد پوریانژاد.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر رضا محمواوغلی.

دفعات مشاهده: 408 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد خانم مینا برزویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۰ - 10:07 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم مینابرزویی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی بررسی نئوتکتونیک و اشکال آن در دامنه جنوبی کپه داغ » در ساعت 10  الی 11  مورخه 98/7/10  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر عقیل مدی(100%)
 2. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای صیاد اصغری(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: سرکار خانم دکتر فریبا اسفندیاری.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: سرکار خانم دکتر بتول زینالی.

دفعات مشاهده: 448 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داود شاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۰ - 10:04 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای داود شاهی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی اثر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد بازار در بخش خدمات با نقش واسطه ای قابلیت نوآوری » در ساعت 10  الی 11  مورخه 98/7/13  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر ناصر سیف الهی(100%)
 2. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد باشکوه(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر حسین رحیمی کلور.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای باقر عسگرنژاد نوری.

دفعات مشاهده: 458 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ساناز نادری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۸ - 09:26 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم ساناز نادری دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « تأثیر سوء گیری های رفتاری بر قصد سرمایه گذاری مخاطره آمیز با نقش تعدیل گر سواد مالی مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران» در ساعت 11  الی 12  مورخه 98/7/8  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر باقر عسگر نژاد نوری(60%)
 2. استاد راهنمای دوم پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد حسن زاده(40%)
 3. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر ناصر سیف الهی (100%)
 4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر قاسم زارعی.
 5. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.

 

دفعات مشاهده: 496 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم یاسمین دانشور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۸ - 09:23 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم یاسمین دانشور دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « آزمون مدل عوامل وضعیتی موثر بر فتار خرید ناگهانی مصرف کننده مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای شهروند در کلانشهر تهران» در ساعت 12  الی 13  مورخه 98/7/8  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر باقر عسگر نژاد نوری(60%)
 2. استاد راهنمای دوم پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد حسن زاده(40%)
 3. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر قاسم زارعی(100%)
 4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر محمد باشکوه.
 5. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.


دفعات مشاهده: 501 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رامین راخشا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۷ - 13:21 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای رامین راخشا دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « شناسایی و اولویت بندی چالش های اساسی بازاریابی محصولات شرکت های دانش بنیان به وسیله ی رویکرد MADM مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان شمال غرب کشور » در ساعت 11  الی 12  مورخه 98/7/7  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

  ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر قاسم زارعی(60%)
 2. استاد راهنمای دوم پایان نامه: جناب آقای دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج (40%)
 3. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد باشکوه (100%)
 4. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر حسین رحیمی کلور.
 5. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر باقر عسگرنژادنوری.

دفعات مشاهده: 499 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد اسماعیل پور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۷ - 13:16 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای مهرداد اسماعیل پور دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بازشناسی تاریخی ساختار و طرح مرمت معماری ضرورتی در جهت حفاظت و پایداری آثار معماری اسلامی گیلان مطالعه موردی بقعه شیخ زاهد گیلانی بقعه میر شمس الدین گیلانی و مسجد اکبریه ی لاهیجان » در ساعت 16  الی 17  مورخه 98/7/7  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

  ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر حبیب شهبازی(100%)
 2. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای مهندس منصور بخشی زاده (100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر بهروز افخمی.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر حسین رحیمی کلور.

دفعات مشاهده: 506 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه عزیزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳ - 09:51 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم فاطمه عزیزی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « تأثیر شخصیت شهرت و آگاهی از برند روی عملکرد با میانجیگری نگرش برند در صنعت هتلداری مورد مطالعه: شهر سرعین» در ساعت 11  الی 12  مورخه 98/7/3  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

  
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنما پایان نامه: جناب آقای دکتر حسین رحیمی(100%)
 2. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد باشکوه (100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر باقر عسگرنژاد نوری.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر قاسم زارعی.

دفعات مشاهده: 572 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایاننامه کارشناسی ارشد خانم مژگان میرزاپور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲ - 14:51 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم مژگان میرزاپور  دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « تحلیل ساختاری هیچانه های کودکانه در اشعار فارسی و ترکی » در ساعت 16  الی 17  مورخه 98/7/2  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنما پایان نامه: جناب آقای دکتر عسگرصلاحی(100%)
 2. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر پیام فروغی (100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر شکراله پورالخاص.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.

دفعات مشاهده: 574 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایاننامه کارشناسی ارشد خانم سیده حدیث سیدترابی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲ - 14:43 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم سیده حدیث سیدترابی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی عناصر سوررئالیسم در شعر انصاف الاعور معضاد  » در ساعت 11  الی 12  مورخه 98/7/2  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنما پایان نامه: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی(100%)
 2. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر شهریار گیتی (100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر جواد گرجامی.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر حسین محسنی.

دفعات مشاهده: 563 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر