ورود به سایت

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم یوسفی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - 11:48 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم مریم یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « امکان سنجی تغییرکاربری کارونسرای فرسفج با هدف گردشگری ادبی » در ساعت 13 الی 13 مورخه 98/10/14 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر بهروز افخمی (100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر باقر عسگرنژاد نوری (100%)
 3. استاد داور داخلی : جناب آقای دکتر حبیب شهبازی شیران.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.

دفعات مشاهده: 107 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رسول پوروحدانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - 14:43 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای رسول پوروحدانی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « طراحی مدلی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران با به کارگیری الگوریتم های هوش مصنوعی » در ساعت 12 الی 13 مورخه 98/10/17 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج (100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر هاتف حاضری (100%)
 3. استاد داور داخلی : جناب آقای دکتر محمدحسن زاده.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر ولی نعمتی.

دفعات مشاهده: 103 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهامه نعمت زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - 09:59 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم الهامه نعمت  زاده دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « تحلیل ساختمان های پزشکی-درمانی با رویکرد شهردوستدار معلول مطالعه موردی: منطقه یک شهر اردبیل» در ساعت 11 الی 12 مورخه 98/10/18 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر علیرضا محمدی (100%)
 2. استاد مشاور اول پایان نامه: جناب آقای دکتر بهرام ایمانی (50%)
 3. استاد مشاور دوم پایان نامه: جناب آقای دکتر ارسطو یاری (50%)
 4. استاد داور داخلی : جناب آقای دکتر محمدحسن یزدانی.
 5. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر صیاد اصغری.

 

دفعات مشاهده: 108 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن جرئتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - 12:23 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای حسن جرئتی  دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « تبررسی تأثیر ابعاد بازارگرایی و تبلیغات مبتنی بر شیوه شفاهی بر عملکرد با نقش واسطه ای ترجیح مشتریان برند بیمه آسیا در اردبیل» در ساعت 12 الی 13 مورخه 98/10/14 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای ناصر سیف الهی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر حسین رحیمی(100%)
 3. استاد داور داخلی : جناب آقای دکتر محمد باشکوه.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر ولی نعمتی.

دفعات مشاهده: 110 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رسول بخشنده آرانچی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - 11:13 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای رسول بخشنده ارانچی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه حمزه خانلو با استفاده از مدل رزگن منطقه موردمطالعه روستای اینی علیا تا روستای تپه باشی» در ساعت 11 الی 12 مورخه 98/10/14 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: سرکار خانم دکتر فریبا اسفندیاری(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر مسعود رحیمی(100%)
 3. استاد داور داخلی : جناب آقای دکتر صیاد اصغری.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: سرکار خانم دکتر بتول زینالی.

دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا مجرد اروجعلی لئ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - 10:40 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم زهرا مجرد اروجعلی لئ دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « تبررسی هنجارگریزی نحوی در مناجات خمس عشر امام سجاد (ع) » در ساعت 10 الی 11 مورخه 98/10/14 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر جواد گرجامی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر حسین محسنی(100%)
 3. استاد داور داخلی : جناب آقای دکتر شهریار گیتی.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عادل آزاددل.

دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی عیسی زاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - 14:21 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای هادی عیسی زادهدانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « تحلیل تحلیل گفتمان انتقادی مقایسه ای سخنرانی های جلسات معارفه روسای جمهور دموکرات و جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا: از کندی تا ترامپ » در ساعت 14 الی 15 مورخه 98/10/10 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر ولی محمدی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر رضا عبدی(100%)
 3. استاد داور داخلی : سرکار خانم دکتر افسانه سعید اختر.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: سید محمد رضی نژاد.

دفعات مشاهده: 131 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داریوش رزاقی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۹ - 08:47 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای داریوش رزاقی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « تحلیل ژئومورفولوژی مجرای رودخانه بالیخلو چای با استفاده از مدل رزگن منطقه مورد مطالعه از روستای رضالو قشلاقی تا شام اسبی » در ساعت 11 الی 12 مورخه 98/10/14 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: سرکار خانم دکتر فریبا اسفندیاری(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر مسعود رحیمی(100%)
 3. استاد داور داخلی : جناب آقای دکتر صیاد اصغری.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: سرکار خانم دکتر بتول زینالی.

دفعات مشاهده: 145 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی بادامکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۳ - 15:12 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی اقای مهدی بادامکی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « پهنه بندی خطر سیلاب در حوضه آبریز قوری چای گورائیم با استفاده از مدل ANPو GIS » در ساعت 13 الی 14 مورخه 98/10/4 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر عقیل مددی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر صیاد اصغری(100%)
 3. استاد داور داخلی : سرکار خانم دکتر فریبا اسفندیاری.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: سرکار خانم دکتر بتول زینالی.

دفعات مشاهده: 173 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر رضایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۳ - 09:47 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم سحر رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی معلم و اضطراب در مهارت تکلم » در ساعت 11 الی 12  مورخه 98/10/4 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر ولی محمدی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر رضا عبدی(100%)
 3. استاد داور داخلی : سرکار خانم دکتر افسانه سعیداختر.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر سید محمد رضی نژاد.

 

دفعات مشاهده: 180 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم دانشور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۳ - 09:07 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم مریم دانشور دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی متغییر دما طی دوره 2030-1918 در استان اردبیل » در ساعت 10 الی 115  مورخه 98/10/4 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: سرکار خانم دکتر بتول زینالی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر برومند صلاحی (50%)
 3. استاد مشاور دوم پایان نامه: سرکار خانم دکتر طاهره جلالی  (50%)
 4. استاد داور داخلی : جناب آقای دکتر بهروز سبحانی.
 5. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر صیاد اصغری.

دفعات مشاهده: 178 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم اعیادی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۶ - 13:58 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم مریم اعیادی دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « اثر تعمق مالی بر فقر و نابرابری شواهدی از بین الملل » در ساعت 14 الی 15  مورخه 98/9/26 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر هاتف حاضری(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر عبدالرحیم هاشمی (100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر محمد حسن زاده.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر ولی نعمتی.

دفعات مشاهده: 243 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای صالح یعقوبی نیاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۶ - 09:02 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای صالح یعقوبی نیاری دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « هویت سیاسی مدرسان ایرانی در تدریس زبان انگلیسی » در ساعت 11:30  الی 12:30  مورخه 98/9/24 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر ولی محمدی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر رضا عبدی(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: سرکار خانم دکتر افسانه سعید اختر.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر سید محمد رضی نژاد.

دفعات مشاهده: 247 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر خلیل پور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۹ - 11:20 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم سحر خلیل پور دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی اثر توسعه پایدار بر شادکامی: مطالعه تجربی تطبیقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (بازبینی پارادوکس استرلین » در ساعت 9 الی 10  مورخه 98/9/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:


ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: سرکار خانم دکتر زهرا فتوره چی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر هاتف حاضری (100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر محمد حسن زاده.
 1. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عبدالرحیم هاشمی.

دفعات مشاهده: 326 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نگین عباس وند

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۹ - 11:17 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم نگین عباسوند دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی ارتباط میان دو فرضیه نفرین منابع و منحنی زیست محیطی کوزنتس مطالعه تجربی تطبیقی در کشورهای با وفور انرژی تجدید ناپذیر بالا » در ساعت 8.30  الی 9/30  مورخه 98/9/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
 
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: سرکار خانم دکتر زهرا فتوره چی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد حسن زاده(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر هاتف حاضری.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عبدالرحیم هاشمی.

دفعات مشاهده: 320 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه شاکری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۹ - 11:15 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم فاطمه شاکری  دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « نقش عادت واره در یادگیری و انگیزه آموختن زبان میراث در ایران » در ساعت 11/30  الی 12/30  مورخه 98/9/20 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر توحید صیامی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر سید محمد رضی نژاد(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر ولی محمدی.
 1. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر مهرداد آقایی.

دفعات مشاهده: 318 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم لیلا سلیمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۳ - 10:20 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم لیلا سلیمانی  دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « بررسی تطبیقی اندیشه های محمد عاکف ارسوی و شاعران دوره مشروطه با تکیه بر اشعار نسیم شمال » در ساعت 14  الی 15  مورخه 98/9/13 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر خدابخش اسدالهی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر ابراهیم دانش(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر رامین محرمی.
 1. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عسگر صلاحی.

دفعات مشاهده: 366 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد خدادوست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۱ - 09:49 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای جواد خدادوست دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « مطالعه تطبیقی حاشیه نویسی، آموزش متن محور و غیر متن محور در به یاد سپاری کوتاه مدت و بلند مدت واژگان توسط زبان آموزان » در ساعت 12  الی 13  مورخه 124  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر ولی محمدی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: خانم دکتر افسانه سعید اختر(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر رضا عبدی.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر سیدمحمد رضی نژاد.

دفعات مشاهده: 389 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای یونس امیریتیموری دولت آباد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۴ - 08:04 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی آقای یونس امیرتیموری دولت آباد  به شماره دانشجویی 9612254107 و دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « معاهدات منعقد مابین حکام محلی قفقاز جنوبی و روسیه تزاری: گئورگی و سک و کورک چای» در ساعت 11  الی 12  مورخه 98/9/4  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:
ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمای اول پایان نامه: جناب آقای دکتر سجاد حسینی(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: خانم دکتر جعفر آقازاده (100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر فرهاد پوریا نژاد.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر رضا محمود اوغلی.

دفعات مشاهده: 430 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم ریاحی نیا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۵ - 14:33 | 
جلسه دفاع پایان نامه تحصیلی خانم مریم ریاحی نیا  دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان « پتانسیل یابی منابع آب های زیرزمینی دردشت خرم آباد با استفاده از روش منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی » در ساعت 17  الی 18  مورخه 98/7/15  در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد:

ترکیب هیأت داوران جلسه دفاعیه:
 1. استاد راهنمایپایان نامه: جناب آقای دکتر صیاد اصغری(100%)
 2. استاد مشاور پایان نامه: جناب آقای دکتر اردوان قربانی(100%)
 3. استاد داور داخلی اول: جناب آقای دکتر حسن خاوریان.
 4. نماینده تحصیلات تکمیلی: جناب آقای دکتر عقیل مددی.


دفعات مشاهده: 715 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر