به زیر بخش روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید
نهادهای بین المللی در مقابل اقدامات نسنجیده و غیرعلمی آمریکا ایستادگی و به اعتلای هر چه بیشتر اهداف علم کمک نمایند
./find.php?item=15.183.17428.fa

 
روابط عمومی  دانشگاه محقق اردبیلی
متن مورد نظر
متن مورد نظر