کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر محتشم محبی اسبمرز
24 دکتر یعقوب محمدی
25 آقاي هدایت اله مشعشعی
26 دکتر فریبرز معصومی
27 دکتر سید احمد مهری شال
28 آقاي پرویز نژادسیفی
29 علیرضا نگهدار
30 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
31 دکتر عزیز باباپور
32 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
33 دکتر امیر حیدری
34 کیوان شایسته
35 مهندس سیدکریم شفقی اصل
36 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
37 محمد قربان پور
38 خانم ماریانا مشعشعی
39 دکتر علیرضا میراولیایی
40 دکتر بهروز میرزایی
41 علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
42 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
43 دکتر سجاد پیرمحمد
44 دکتر رضا پیل افکن
45 دکتر حسنعلی رسولی
46 دکتر سید جاوید زکوی
47 دکتر مهدی شاهدی اصل
48 دکتر پیمان شاهی
49 دکتر فرهاد صادق مغانلو
50 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
51 دکتر هادی غائبی
52 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
53 دکتر عسگر مینائی
54 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
55 عادل اکبری مجد
56 دکتر حمید بهادر
57 دکتر جواد جاویدان
58 دکتر مجید حسین پور
59 دکتر حمید حیدرزاده
60 عبدالمجید دژم خوی
61 آقاي غلامرضا زارع فتین
62 دکتر سیدجلال سیدشنوا
63 پروفسور حسین شایقی
64 سهیلا صادقی
65 مهندس سهیلا صادقی‌رام
66 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
67 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
68 دكتر حسن اکبری
69 دكتر شهناز پورناصری
70 یوسف جهان زمین
71 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
72 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
73 آقاي حجت اله رشید کلویر
74 دکتر بهرام گسیلی
75 دکتر وحید وزیری
76 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
77 آقای صدیف احدپور کلخوران
78 آقاي علی باکوئی
79 دکتر جعفر برهانیان
80 دكتر علی توانا
81 دكتر محمد حمدی پور
82 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
83 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
84 دكتر ناصر سپهری جوان
85 دكتر فرهاد ستاری
86 دكتر مقصود سعادتی نیاری
87 دكتر احد صابر تازه کند
88 زهرا عبادی
89 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
90 دكتر یوسف کمالی
91 دکتر حسین محمدزاده
92 آقای داوود منظوری
93 دکتر قادر نجارباشی
94 دكتر مرتضی نطاق نجفی
95 دكتر مهسا نوری اصل
96 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
97 غلامرضا احمد زاده
98 دکتر اسداله اسدی
99 ابوالفضل بایرامی
100 دکتر علیرضا پناهی
101 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
102 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
103 پروفسور صابر زهری
104 سیده نرگس ساداتی
105 دکتر قهرمان سهرابی
106 کریم الله قاسمی گرمی
107 دکتر علیرضا قاسمیان
108 سعید لطیفی نوید
109 دکتر فریبا محمودی
110 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
111 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
112 نعمت اباذری
113 جعفر اعظمی
114 نسرین اقبالی
115 پروفسور عبداله برهانی فر
116 پروفسور کمال بهمن پور
117 آقاي کاظم حق نژاد آذر
118 دکتر نیکروز حیدری
119 آقاي احمد خوجالی بارنجی
120 دكتر ناصر زمانی
121 دکتر محمد ضارب نیا
122 دكتر نعمت عبداللهی
123 دكتر محمدرضا عبداله پور
124 آقاي حسین عبدل زاده
125 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
126 آقای قادر قاسمی
127 دکتر عادل کاظمی پیله درق
128 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
129 دکتر محمد رضا مطلبی
130 آقای عباس نجاتی
131 قاسم نریمانی
132 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
133 دکتر مهدی اسماعیلیان
134 دکتر ولی زاردشت
135 پروفسور مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
136 حبیب اله اسکندری
137 ماندانا امیری
138 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
139 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
140 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
141 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
142 دکتر مریم خوشکام
143 آقای محمدرضا زمانلو
144 آقای داود سیف زاده
145 دکتر امیر ناصر شمخالی
146 دکتر مرجان عابدی
147 دكتر یعقوب منصوری
148 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
149 مهندس دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
150 دکتر علیرضا روان خواه
151 علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
152 دکتر ابراهیم دانش
153 ابراهیم رنجبر
154 مسروره مختاری
155 آقاي محمد یاوری
156 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
157 دکتر سیف اله آقاجانی
158 خانم اوشا برهمند
159 دكتر سجاد بشرپور
160 پروفسور نادر حاجلو
161 دکتر اکبر عطادخت
162 دكتر نیلوفر میکاییلی
163 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
164 دکتر رقیه افرونده
165 دکتر سجاد انوشیروانی
166 دكتر محسن برغمدی
167 دکتر لطفعلی بلبلی
168 دکتر آمنه پوررحیم
169 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
170 دکتر ماهرخ دهقانی
171 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
172 دکتر فرناز سیفی
173 نسرین عزیزیان کهن
174 دکتر رضا فرضی زاده
175 پروفسور مهرداد محرم زاده
176 پروفسور عباس معمارباشی
177 دکتر عباس نقی زاده باقی
178 دکتر فرزاد نوبخت
179 دكتر سلیم واحدی نمین
180 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
181 فریبا اسفندیاری درآباد
182 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
183 دكتر فریدون بابائی اقدم
184 دکتر بتول زینالی
185 دکتر بهروز سبحانی
186 پروفسور برومند صلاحی
187 پروفسور موسی عابدینی
188 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
189 دکتر علی بابایی
190 بهمن زاهدی
191 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
192 دکتر مریم سلطانی
193 دکتر جعفر سلمان زاده
194 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
195 علی غفاری
196 دکتر رضا محموداوغلی
197 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
198 دکتر افسانه سعید اختر
199 دکتر توحید صیامی
200 دكتر رضا عبدی
201 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
202 دکتر حبیب ابراهیم پور
203 محمد باشکوه اجیرلو
204 دکتر هاتف حاضری
205 دکتر محمد حسن زاده
206 دکتر حسین رحیمی کلور
207 دکتر قاسم زارعی
208 دکتر ناصر سیف اللهی
209 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
210 دکتر زهرا فتوره چی
211 آقای ولی نعمتی
212 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
213 مرتضی ابراهیمی
214 یعسوب اصغری نیاری
215 احمد شجاعی
216 امین فتحی
217 دكتر عباس فنی اصل
218 آقای محمدرضا مولائی
219 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
220 خانم سولماز امیر راشد
221 خانم فاطمه برمکی
222 آقای حسام حسن زاده
223 آقای فریدون حسنخانی قوام
224 آقای علیرضا حسینی
225 بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
226 دکتر تقی اکبری
227 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
228 دکتر عیسی ثمری
229 دكتر علی خالق خواه
230 دكتر علی رضایی شریف
231 دكتر عادل زاهد بابلان
232 دکتر اسماعیل صدری
233 حسین قمری گیوی
234 احمدرضا کیانی
235 آقاي مسعود مرادی
236 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
237 دکتر حسن اسدی
238 فرهاد پوریانژاد
239 دکتر اردشیر جوانمردزاده
240 دکتر Behrouz Afkhami
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
241 دکتر بهرام ایمانی
242 دکتر وکیل حیدری ساربان
243 دكتر حسن خاوریان
244 دکتر منصور رحمتی
245 دکتر عطا غفاری گیلانده
246 آقای علیرضا محمدی
247 آقای حسین نظم فر
248 ارسطو یاری حصار
249 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
250 زهرا پور رشید
251 دکتر روح الله مؤذنی
252 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
253 دکتر رسول عباسی
زبان و ادبیات عرب:
254 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
255 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
256 دکتر سجاد حسینی
257 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
258 محمد تقی آل ابراهیم
259 دكتر رسول اصغری زکریا
260 دکتر علی اصغری
261 دکتر مرتضی برمکی
262 آقاي احمد توبه
263 سدابه جهانبخش
264 دکتر سعید خماری
265 دكتر سارا دژستان
266 دکتر ناصر زارع
267 دكتر امید سفالیان
268 پروفسور رئوف سیدشریفی
269 آقاي مجید شکرپور
270 دكتر پریسا شیخ زاده
271 محمد صدقی
272 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
273 سلیم فرزانه
274 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
275 دكتر رباب قهرمان زاده
276 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
277 آقاي محمود باقری خیرآبادی
278 دكتر مهدی حسن پور
279 دکتر مهدی داوری
280 دكتر جبرائیل رزمجو
281 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
282 آقاي فروع الدین زرگرزاده
283 دکتر عسگر عباداللهی
284 پروفسور سید علی اصغر فتحی
285 دکتر علی گلی زاده
286 پروفسور بهرام ناصری
287 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
288 امیرحسین افکاری سیاح
289 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
290 دكتر منصور راسخ
291 دکتر ولی رسولی شربیانی
292 دكتر غلامحسین شاه قلی
293 دکتر جواد طریقی
294 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
295 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
296 دكتر عبدالله گلمحمدی
297 دکتر ت. مصری گندشمین
298 آقاي حسین موسی زاده
299 بهمن نجفی
مهندسی آب:
300 آقاي اصغر باقری
301 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
302 مجید رئوف
303 دكتر علی رسول زاده
304 دکتر جواد رمضانی مقدم
305 دکتر مجتبی سوختانلو
306 دکتر علیرضا عبدپور
307 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
308 دکتر امین کانونی
309 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
310 دکتر اباذر اسمعلی عوری
311 دكتر معصومه امیرخانی
312 آقاي میکائیل بدر زاده
313 دکتر رقیه جهدی
314 آقاي مهدی روحانی
315 دکتر اردوان قربانی
316 دكتر رئوف مصطفی زاده
317 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی:
318 رضا بهمرام
319 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
320 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
321 دکتر رضا سیدشریفی
322 جمال سیف دواتی
323 دكتر میرداریوش شکوری
324 دكتر حسین عبدی بنمار
325 بهرام فتحی آچاچلوئی
326 دکتر فاطمه قنادی اصل
327 دکتر حسین محب الدینی
328 فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
329 دکتر بهمن نویدشاد
330 سعید نیک بین
331 دکتر نعمت هدایت ایوریق
332 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
333 آقای رسول آذرمی
334 دکتر اصغر استاجی
335 بهروز اسماعیل پور
336 مهدی بهنامیان
337 دکتر یونس پوربیرامی هیر
338 دکتر موسی ترابی گیگلو
339 پروفسور اسماعیل چمنی
340 دکتر علی اکبر شکوهیان
341 دکتر علیرضا قنبری
342 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
343 آقای شکراله اصغری
344 دکتر شکراله اصغری
345 دکتر علی اشرف سلطانی
346 دکتر حسین شهاب ارخازلو
347 آیدا عباسی
348 دکتر اکبر قویدل
349 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
350 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
351 محمد احمدی
352 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
353 دکتر معراج شرری
354 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
گروه علوم و مهندسی جنگل:
355 کیومرث سفیدی
356 فرشاد کیوان بهجو
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
357 بهنام الهامی
358 دکتر محمد حسن زاده
359 دکتر یاسر حسینی
360 رحیم دیدارطالشمکائیل
361 دکتر منوچهر شیری
362 دکتر اصغر عبادی
363 مرتضی کامرانی
364 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
365 دکتر آزاده بوستان
366 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
367 دکتر سیامک قضائی
368 دکتر علی مجتهدین
369 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
370 دکتر نادر اکرامی راد
371 ابراهیم تقی نژاد
372 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
373 عادل آزاد دل
374 دکتر خدابخش اسداللهی
375 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
376 احد پیشگر
377 دكتر احسان شفیقی
378 عسگر صلاحی
379 بیژن ظهیری ناو
380 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
381 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
382 کریم حاجی زاده باستانی
383 آقاي سیدهاشم حسینی
384 رضا رضالو
385 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
386 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
387 دکتر مهرداد آقائی
388 آقاي احد پیشگر
389 شهریار گیتی
390 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
391 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
392 پری امیری
393 آقای مجید راهرو زرگر
394 دکتر مریم معاضدی
395 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
396 دکتر مهدی جودی
397 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
398 علی شاهی قره لر
399 دکتر آیدین عزیزپور
400 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
401 دکتر مهدی معمری
402 دکتر حسن ملکی لجایر
403 قاسم میرزایی
404 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
405 دکتر آراز سیابی گرجان
406 دکتر صغری میرارشادی
:
407 دکتر رضا حسن زاده
408 دکتر مهرداد شیخلو
409 دکتر عباس صباحی نمینی
410 دکتر آرش عبدالملکی
411 دکتر سولماز کیا
412 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
413 محمد عسکری
414 mghasemi mghasemi