کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 دکتر مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دکتر اصغر امانی داشلجه
5 دکتر احد اوریا
6 دکتر هوشیار ایمانی کله سر
7 طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دکتر وحید جهانگیری
10 دكتر سید سعید راثی نظامی
11 آقای حامد رحمن شکرگزار
12 آقای فرزاد رضائی مقدم
13 دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق
14 کاظم شاکری
15 آقاي ناصرالدین شاهبازی
16 اکبر صفرزاده گندشمین
17 دکتر اتابک فیضی
18 مهندس مرتضی علی قربانی
19 امین قلی‌زاد
20 دکتر امین قنادی اصل
21 الهام قندی
22 آقاي رضا کارکن آزاد
23 دکتر محتشم محبی اسبمرز
24 دکتر یعقوب محمدی
25 آقاي هدایت اله مشعشعی
26 دکتر فریبرز معصومی
27 دکتر سید احمد مهری شال
28 آقاي پرویز نژادسیفی
29 علیرضا نگهدار
30 دکتر توحید نوری
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
31 دکتر عزیز باباپور
32 دکتر فهیمه حوری آباد صبور
33 دکتر امیر حیدری
34 کیوان شایسته
35 مهندس سیدکریم شفقی اصل
36 دکتر مجید صفاجو جهانخانملو
37 محمد قربان پور
38 خانم ماریانا مشعشعی
39 دکتر علیرضا میراولیایی
40 دکتر بهروز میرزایی
41 علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
42 دکتر مهدی اسکندرزاده اصل
43 دکتر سجاد پیرمحمد
44 دکتر رضا پیل افکن
45 دکتر حسنعلی رسولی
46 دکتر سید جاوید زکوی
47 دکتر مهدی شاهدی اصل
48 دکتر پیمان شاهی
49 دکتر فرهاد صادق مغانلو
50 دکتر ابراهیم عبدی اقدم
51 دکتر هادی غائبی
52 پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
53 دکتر عسگر مینائی
54 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
55 عادل اکبری مجد
56 دکتر حمید بهادر
57 دکتر جواد جاویدان
58 دکتر مجید حسین پور
59 دکتر حمید حیدرزاده
60 دکتر عبدالمجید دژم خوی
61 آقاي غلامرضا زارع فتین
62 دکتر سیدجلال سیدشنوا
63 پروفسور حسین شایقی
64 سهیلا صادقی
65 مهندس سهیلا صادقی‌رام
66 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
67 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
68 دكتر حسن اکبری
69 دكتر شهناز پورناصری
70 یوسف جهان زمین
71 دکتر توحید حاتمی خانقاهی
72 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
73 آقاي حجت اله رشید کلویر
74 دکتر بهرام گسیلی
75 دکتر وحید وزیری
76 وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
77 آقای صدیف احدپور کلخوران
78 آقاي علی باکوئی
79 دکتر جعفر برهانیان
80 دكتر علی توانا
81 دكتر محمد حمدی پور
82 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
83 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
84 دكتر ناصر سپهری جوان
85 دكتر فرهاد ستاری
86 دكتر مقصود سعادتی نیاری
87 دکتر احد صابر تازه‌کند
88 زهرا عبادی
89 یاشار عزیزیان کلاندرق
90 دكتر یوسف کمالی
91 دکتر حسین محمدزاده
92 آقای داوود منظوری
93 دکتر قادر نجارباشی
94 دكتر مرتضی نطاق نجفی
95 دكتر مهسا نوری اصل
96 آقای science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
97 دکتر اسداله اسدی
98 ابوالفضل بایرامی
99 دکتر علیرضا پناهی
100 دکتر کمال الدین حمیدی نخستین
101 سیدمهدی رضوی خسروشاهی
102 پروفسور صابر زهری
103 سیده نرگس ساداتی
104 دکتر قهرمان سهرابی
105 کریم الله قاسمی گرمی
106 دکتر علیرضا قاسمیان
107 دکتر سعید لطیفی نوید
108 دکتر فریبا محمودی
109 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
110 عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
111 نعمت اباذری
112 جعفر اعظمی
113 نسرین اقبالی
114 پروفسور عبداله برهانی فر
115 دکتر کمال بهمن پور
116 آقای کاظم حق نژاد آذر
117 دکتر نیکروز حیدری
118 آقاي احمد خوجالی بارنجی
119 پروفسور ناصر زمانی
120 دکتر محمد ضارب نیا
121 دكتر نعمت عبداللهی
122 دکتر محمدرضا عبداله پور
123 آقاي حسین عبدل زاده
124 دکتر محمد باقر فرشباف مقیمی
125 آقای قادر قاسمی
126 دکتر عادل کاظمی پیله درق
127 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
128 دکتر محمد رضا مطلبی
129 آقای عباس نجاتی
130 قاسم نریمانی
131 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
132 دکتر مهدی اسماعیلیان
133 دکتر صفر پارسی
134 دکتر ولی زاردشت
135 پروفسور مسعود گنجی
136 دکتر بهداد مصطفایی
گروه آموزشی شیمی :
137 حبیب اله اسکندری
138 ماندانا امیری
139 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
140 دکتر ابوالفضل بضاعت پور
141 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
142 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
143 دکتر مریم خوشکام
144 آقای محمدرضا زمانلو
145 آقای داود سیف زاده
146 دکتر امیر ناصر شمخالی
147 دکتر مرجان عابدی
148 دكتر یعقوب منصوری
149 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
150 مهندس دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
151 غلامرضا احمد زاده
152 دکتر علیرضا روان خواه
153 علی لطفی بخش
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
154 دکتر ابراهیم دانش
155 ابراهیم رنجبر
156 خانم مسروره مختاری
157 آقاي محمد یاوری
158 h_novin h_novin
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
159 دکتر سیف اله آقاجانی
160 خانم اوشا برهمند
161 دكتر سجاد بشرپور
162 پروفسور نادر حاجلو
163 دکتر اکبر عطادخت
164 پروفسور نیلوفر میکاییلی
165 پروفسور محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
166 دکتر رقیه افرونده
167 دکتر سجاد انوشیروانی
168 دكتر محسن برغمدی
169 دکتر لطفعلی بلبلی
170 دکتر آمنه پوررحیم
171 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
172 دکتر ماهرخ دهقانی
173 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
174 دکتر فرناز سیفی
175 نسرین عزیزیان کهن
176 دکتر رضا فرضی زاده
177 پروفسور مهرداد محرم زاده
178 پروفسور عباس معمارباشی
179 دکتر عباس نقی زاده باقی
180 دکتر فرزاد نوبخت
181 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
182 دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
183 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
184 دكتر فریدون بابائی اقدم
185 دکتر بتول زینالی
186 پروفسور بهروز سبحانی
187 پروفسور برومند صلاحی
188 پروفسور موسی عابدینی
189 دکتر عقیل مددی
گروه الهیات و علوم سیاسی:
190 دکتر علی بابایی
191 بهمن زاهدی
192 دکتر اسماعیل سعادتی خمسه
193 دکتر مریم سلطانی
194 دکتر جعفر سلمان زاده
195 دکتر اکرم عسکرزاده مزرعه
196 علی غفاری
197 دکتر رضا محموداوغلی
198 دکتر امین نواختی مقدم
گروه آموزش زبان انگلیسی :
199 دکتر افسانه سعید اختر
200 دکتر توحید صیامی
201 دكتر رضا عبدی
202 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
203 دکتر حبیب ابراهیم پور
204 محمد باشکوه اجیرلو
205 دکتر هاتف حاضری
206 دکتر محمد حسن زاده
207 دکتر حسین رحیمی کلور
208 دکتر قاسم زارعی
209 دکتر ناصر سیف اللهی
210 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
211 دکتر زهرا فتوره چی
212 آقای ولی نعمتی
213 دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج
گروه معارف اسلامی :
214 مرتضی ابراهیمی
215 دکتر علی احمدپور
216 یعسوب اصغری نیاری
217 احمد شجاعی
218 امین فتحی
219 دكتر عباس فنی اصل
220 آقای محمدرضا مولائی
221 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
222 خانم سولماز امیر راشد
223 خانم فاطمه برمکی
224 آقای حسام حسن زاده
225 آقای فریدون حسنخانی قوام
226 آقای علیرضا حسینی
227 آقای بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
228 دکتر تقی اکبری
229 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
230 دكتر علی خالق خواه
231 دکتر علی رضایی شریف
232 دكتر عادل زاهد بابلان
233 دکتر اسماعیل صدری
234 حسین قمری گیوی
235 احمدرضا کیانی
236 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
237 دکتر حسن اسدی
238 فرهاد پوریانژاد
239 دکتر اردشیر جوانمردزاده
240 دکتر Behrouz Afkhami
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
241 دکتر بهرام ایمانی
242 دکتر وکیل حیدری ساربان
243 دكتر حسن خاوریان
244 دکتر منصور رحمتی
245 دکتر عطا غفاری گیلانده
246 آقای علیرضا محمدی
247 آقای حسین نظم فر
248 ارسطو یاری حصار
249 دکتر محمدحسن یزدانی
گروه حقوق:
250 زهرا پور رشید
251 دکتر روح الله مؤذنی
252 دکتر سیف اله مدبر چهاربرج
جامعه شناسی:
زبان و ادبیات عرب:
253 دکتر جواد گرجامی
زبان انگلیسی:
جغرافیای طبیعی:
برنامه ریزی شهری و روستایی:
Archeology:
تاریخ و جامعه شناسی:
254 دکتر اسماعیل جهانی دولت آباد
255 دکتر سجاد حسینی
256 دکتر Jafar Aghazadeh
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
257 محمد تقی آل ابراهیم
258 پروفسور رسول اصغری زکریا
259 دکتر علی اصغری
260 دکتر مرتضی برمکی
261 آقاي احمد توبه
262 سدابه جهانبخش
263 دکتر سعید خماری
264 دكتر سارا دژستان
265 دکتر ناصر زارع
266 دكتر امید سفالیان
267 پروفسور رئوف سیدشریفی
268 آقاي مجید شکرپور
269 دكتر پریسا شیخ زاده
270 محمد صدقی
271 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
272 سلیم فرزانه
273 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
274 دكتر رباب قهرمان زاده
275 دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
276 آقاي محمود باقری خیرآبادی
277 دكتر مهدی حسن پور
278 دکتر مهدی داوری
279 دكتر جبرائیل رزمجو
280 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
281 آقاي فروع الدین زرگرزاده
282 دکتر عسگر عباداللهی
283 پروفسور سید علی اصغر فتحی
284 دکتر علی گلی زاده
285 پروفسور بهرام ناصری
286 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
287 امیرحسین افکاری سیاح
288 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
289 دكتر منصور راسخ
290 دکتر ولی رسولی شربیانی
291 دکتر علی روشنیان فرد
292 دكتر غلامحسین شاه قلی
293 دکتر جواد طریقی
294 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
295 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
296 دكتر عبدالله گلمحمدی
297 دکتر ت. مصری گندشمین
298 آقاي حسین موسی زاده
299 دکتر بهمن نجفی
مهندسی آب:
300 آقاي اصغر باقری
301 دکتر یاسر حسینی
302 مجید رئوف
303 علی رسول زاده
304 دکتر جواد رمضانی مقدم
305 دکتر مجتبی سوختانلو
306 دکتر علیرضا عبدپور
307 دکتر جوانشیر عزیزی مبصر
308 دکتر امین کانونی
309 دکتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
310 دکتر اباذر اسمعلی عوری
311 دكتر معصومه امیرخانی
312 آقاي میکائیل بدر زاده
313 دکتر رقیه جهدی
314 آقاي مهدی روحانی
315 دکتر اردوان قربانی
316 دكتر رئوف مصطفی زاده
317 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌ و صنایع غذایی:
318 رضا بهمرام
319 دکتر یونس زاهدی دیزج یکان
320 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
321 دکتر رضا سیدشریفی
322 جمال سیف دواتی
323 دكتر میرداریوش شکوری
324 دكتر حسین عبدی بنمار
325 بهرام فتحی آچاچلوئی
326 دکتر فاطمه قنادی اصل
327 دکتر حسین محب الدینی
328 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
329 دکتر بهمن نویدشاد
330 سعید نیک بین
331 دکتر نعمت هدایت ایوریق
332 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
333 آقای رسول آذرمی
334 دکتر اصغر استاجی
335 بهروز اسماعیل پور
336 مهدی بهنامیان
337 دکتر یونس پوربیرامی هیر
338 دکتر موسی ترابی گیگلو
339 پروفسور اسماعیل چمنی
340 دکتر علی اکبر شکوهیان
341 دکتر علیرضا قنبری
342 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
343 آقای شکراله اصغری
344 دکتر شکراله اصغری
345 دکتر علی اشرف سلطانی
346 دکتر حسین شهاب ارخازلو
347 آیدا عباسی
348 دکتر اکبر قویدل
349 دکتر اسماعیل گلی کلانپا
350 آقاي کاظم هاشمی مجد
گروه علوم صنایع چوب و کاغذ:
351 دکتر محمد احمدی
352 دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
353 دکتر معراج شرری
354 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
گروه علوم و مهندسی جنگل:
355 کیومرث سفیدی
356 فرشاد کیوان بهجو
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
357 بهنام الهامی
358 دکتر محمد حسن زاده
359 رحیم دیدارطالشمکائیل
360 دکتر منوچهر شیری
361 دکتر اصغر عبادی
362 مرتضی کامرانی
363 دکتر حبیب مارالیان
گروه آموزشی علوم دامی:
364 دکتر آزاده بوستان
365 دکتر شاهین حاجی قهرمانی
366 دکتر سیامک قضائی
367 دکتر علی مجتهدین
368 دکتر وحید واحدی
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
369 دکتر نادر اکرامی راد
370 دکتر ابراهیم تقی نژاد
371 دکتر علی میرزازاده
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
372 دکتر عادل آزاد دل
373 دکتر خدابخش اسداللهی
374 شکراله پورالخاص نوکنده ئی
375 احد پیشگر
376 دكتر احسان شفیقی
377 عسگر صلاحی
378 بیژن ظهیری ناو
379 دکتر رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
380 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
گروه آموزشی باستان شناسی :
381 کریم حاجی زاده باستانی
382 آقاي سیدهاشم حسینی
383 رضا رضالو
384 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
385 آقای علی شیخ الاسلامی
گروه زبان و ادبیات عربی:
386 دکتر مهرداد آقائی
387 آقاي احد پیشگر
388 شهریار گیتی
389 حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
390 دکتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
391 پری امیری
392 آقای مجید راهرو زرگر
393 دکتر مریم معاضدی
394 خانم شراره میرزائی
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
395 دکتر مهدی جودی
396 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
397 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
398 علی شاهی قره لر
399 دکتر آیدین عزیزپور
400 دکتر لیلا غفارزاده نمازی
401 دکتر مهدی معمری
402 دکتر حسن ملکی لجایر
403 قاسم میرزایی
404 رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
405 دکتر آراز سیابی گرجان
406 دکتر صغری میرارشادی
:
407 دکتر رضا حسن زاده
408 دکتر مهرداد شیخلو
409 دکتر عباس صباحی نمینی
410 دکتر آرش عبدالملکی
411 دکتر سولماز کیا
412 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
413 دکتر رسول عباسی
414 محمد عسکری
415 mghasemi mghasemi