کارنامه علمی


جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران:
1 آقاي مسعود ابی ترابی
2 دکتر شیرین اسماعیلی
3 دکتر وحید اکرمی
4 دكتر اصغر امانی
5 دکتر احد اوریا
6 دكتر هوشیار ایمانی کله سر
7 آقاي طاهر باهرطالاری
8 دکتر مجید پاسبانی خیاوی
9 دكتر سید سعید راثی نظامی
10 دكتر حامد رحمن شکرگزار
11 آقای فرزاد رضائی مقدم
12 کاظم شاکری
13 آقاي ناصرالدین شاهبازی
14 اکبر صفرزاده گندشمین
15 دكتر اتابک فیضی
16 مهندس مرتضی علی قربانی
17 دكتر امین قلی‌زاد
18 دكتر امین قنادی اصل
19 دكتر الهام قندی
20 آقاي رضا کارکن آزاد
21 دکتر محتشم محبی اسبمرز
22 دکتر یعقوب محمدی
23 آقاي هدایت اله مشعشعی
24 دکتر فریبرز معصومی
25 دکتر سید احمد مهری شال
26 آقاي پرویز نژادسیفی
27 دكتر علیرضا نگهدار
28 دکتر توحید نوری جگرکندی
گروه آموزشی مهندسی شیمی:
29 دکتر عزیز باباپور
30 دکتر امیر حیدری
31 دكتر کیوان شایسته
32 مهندس سیدکریم شفقی اصل
33 دكتر محمد قربان پور
34 خانم ماریانا مشعشعی
35 علیرضا میراولیایی
36 دكتر بهروز میرزایی
37 دكتر علی نعمت اله زاده
گروه آموزشی مهندسی مکانیک:
38 دکتر سجاد پیر محمد
39 دکتر رضا پیل افکن
40 دکتر سید جاوید زکوی
41 دکتر مهدی شاهدی اصل
42 دکتر فرهاد صادق مغانلو
43 دکتر هادی غائبی
44 دکتر بهروز میرزائی ضیاپور
45 دکتر محمد وجدی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر:
46 عادل اکبری مجد
47 دکتر حمید بهادر
48 آقاي جواد جاویدان
49 دکتر مجید حسین پور
50 دكتر عبدالمجید دژم خوی
51 آقاي غلامرضا زارع فتین
52 دکتر سیدجلال سیدشنوا
53 پروفسور حسین شایقی
54 سهیلا صادقی
55 مهندس سهیلا صادقی‌رام
56 دکتر سیدرضا موسوی اقدم
57 دکتر مهدی نوشیار
گروه آموزشی مهندسی معماری:
58 دكتر حسن اکبری
59 دكتر شهناز پورناصری
60 آقاي یوسف جهان زمین
61 آقاي یاور رستم زاده آقاباقر
62 آقاي حجت اله رشید کلویر
63 دکتر بهرام گسیلی
64 دکتر وحید وزیری
65 آقاي وحید وزیری
:: دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک :
66 آقاي صدیف احدپور کلخوران
67 آقاي علی باکوئی
68 دکتر جعفر برهانیان
69 دكتر علی توانا
70 دكتر محمد حمدی پور
71 دکتر فرهاد ذوالفقارپور
72 آقاي داریوش رضائی اوچبلاغ
73 دكتر ناصر سپهری جوان
74 دكتر فرهاد ستاری
75 دكتر مقصود سعادتی نیاری
76 دكتر احد صابر تازه کند
77 دكتر زهرا عبادی
78 دكتر یاشار عزیزیان کلاندرق
79 دكتر یوسف کمالی
80 دكتر حسین محمدزاده
81 آقای داوود منظوری
82 آقاي قادر نجارباشی
83 دكتر مرتضی نطاق نجفی
84 دكتر مهسا نوری اصل
85 science science
گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی:
86 غلامرضا احمد زاده
87 دكتر اسداله اسدی
88 دكتر ابوالفضل بایرامی
89 دکتر علیرضا پناهی
90 آقاي کمال الدین حمیدی نخستین
91 آقاي سیدمهدی رضوی خسروشاهی
92 پروفسور صابر زهری
93 سیده نرگس ساداتی
94 دکتر قهرمان سهرابی
95 آقاي کریم الله قاسمی گرمی
96 دكتر علیرضا قاسمیان
97 علی لطفی بخش
98 دكتر سعید لطیفی نوید
99 دكتر فریبا محمودی
100 آقاي لطفعلی معصومی مقدم
101 دكتر طوبا میرزاپور
102 آقاي عزت نوری زاده
گروه رياضيات و کاربردها:
103 نعمت اباذری
104 جعفر اعظمی
105 دكتر نسرین اقبالی
106 عبداله برهانی فر
107 پروفسور کمال بهمن پور
108 آقاي کاظم حق نژاد آذر
109 دکتر نیکروز حیدری
110 آقاي احمد خوجالی بارنجی
111 دكتر ناصر زمانی
112 دکتر محمد ضارب نیا
113 دكتر نعمت عبداللهی
114 دكتر محمدرضا عبداله پور
115 آقاي حسین عبدل زاده
116 دكتر عادل کاظمی پیله درق
117 دكتر داریوش لطیفی قوسجین
118 دکتر محمد رضا مطلبی
119 آقای عباس نجاتی
120 قاسم نریمانی
121 پروفسور احمد یوسفیان دارانی
گروه آمار و کاربردها:
122 دكتر مهدی اسماعیلیان
123 دکتر ولی زاردشت
124 آقاي قادر قاسمی
125 مسعود گنجی
گروه آموزشی شیمی :
126 دكتر حبیب اله اسکندری
127 ماندانا امیری
128 پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
129 دكتر ابوالفضل بضاعت پور
130 دكتر ابولفضل بضاعت پور
131 پروفسور عزیز حبیبی ینگجه
132 مریم خوشکام
133 محمدرضا زمانلو
134 آقای داود سیف زاده
135 دکتر امیر ناصر شمخالی
136 مرجان عابدی
137 دكتر یعقوب منصوری
138 پروفسور فاروق نصیری
گروه علوم کامپيوتر:
139 دكتر محمد باقر فرشباف مقیمی
140 آقاي دانیال میری زاده
گروه زمین شناسی:
:: دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسي :
141 دكتر ابراهیم رنجبر
142 دكتر مسروره مختاری
143 آقاي محمد یاوری
گروه آموزشی روان شناسی عمومي :
144 خانم بتول احدی
145 خانم اوشا برهمند
146 دكتر سجاد بشرپور
147 دكتر اکبر عطادخت
148 دكتر نیلوفر میکاییلی
149 دكتر محمد نریمانی
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی :
150 دکتر رقیه افرونده
151 دكتر محسن برغمدی
152 دكتر لطفعلی بلبلی
153 دکتر آمنه پوررحیم
154 دکتر امیر علی جعفر نژاد گرو
155 دکتر ماهرخ دهقانی
156 پروفسور معرفت سیاه کوهیان
157 دکتر فرناز سیفی
158 دكتر نسرین عزیزیان کهن
159 دکتر رضا فرضی زاده
160 پروفسور مهرداد محرم زاده
161 پروفسور عباس معمارباشی
162 دکتر عباس نقی زاده باقی
163 دکتر فرزاد نوبخت
164 دكتر سلیم واحدی نمین
165 آیدین ولی زاده اورنج
گروه آموزشی جغرافیای طبیعي :
166 فریبا اسفندیاری درآباد
167 دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
168 دكتر فریدون بابائی اقدم
169 آقاي محمد باشکوه اجیرلو
170 آقاي وکیل حیدری ساربان
171 دکتر بتول زینالی
172 دكتر بهروز سبحانی
173 دكتر برومند صلاحی
174 دکتر موسی عابدینی
175 آقاي عطا غفاری گیلانده
176 دكتر عقیل مددی
177 دكتر محمدحسن یزدانی
گروه آموزشی ادیان و عرفان :
178 دکتر علی بابایی
179 آقاي بهمن زاهدی
180 دکتر مریم سلطانی
181 آقاي علی غفاری
گروه آموزش زبان انگلیسی :
182 دكتر افسانه سعید اختر
183 دكتر توحید صیامی
184 دكتر رضا عبدی
185 دكتر ولی محمدی
مدیریت و اقتصاد:
186 دکتر حبیب ابراهیم پور
187 دکتر هاتف حاضری
188 دکتر محمد حسن زاده
189 دكتر قاسم زارعی
190 دکتر ناصر سیف اللهی
191 دکتر باقر عسگرنژاد نوری
192 دکتر زهرا فتوره چی
193 ولی نعمتی
گروه معارف اسلامی :
194 مرتضی ابراهیمی
195 یعسوب اصغری نیاری
196 احمد شجاعی
197 امین فتحی
198 دكتر عباس فنی اصل
199 آقای محمدرضا مولائی
200 آقاي جعفر نامور
گروه آموزشی هنر:
201 خانم سولماز امیر راشد
202 آقاي فریدون حسن خانی قوام
203 آقاي علیرضا حسینی
204 آقاي بهزاد محبی
گروه آموزش علوم تربیتی:
205 دکتر حسین تقوی قره بلاغ
206 دکتر عیسی ثمری
207 دكتر علی خالق خواه
208 دكتر علی رضایی شریف
209 دكتر عادل زاهد بابلان
210 آقاي علی شیخ الاسلامی
211 دكتر اسمائیل صدری
212 آقاي حسین قمری گیوی
213 دكتر احمدرضا کیانی
214 آقاي مسعود مرادی
215 دکتر مهدی معینی کیا
باستان شناسی:
216 دکتر حسن اسدی
217 دکتر بهروز افخمی
218 دكتر زهرا پور رشید
219 دكتر فرهاد پوریانژاد
220 دكتر اردشیر جوانمردزاده
221 دكتر سجاد حسینی
222 رضا محمود اوغلی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی:
223 دکتر بهرام ایمانی
224 دكتر حسن خاوریان
225 دکتر منصور رحمتی
226 آقای علیرضا محمدی
227 آقای حسین نظم فر
228 دكتر ارسطو یاری حصار
گروه حقوق:
229 دکتر روح الله مؤذنی
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و اصلاح نباتات :
230 دكتر رسول اصغری زکریا
231 دكتر علی اصغری
232 دکتر مرتضی برمکی
233 آقاي احمد توبه
234 دكتر سدابه جهانبخش
235 دكتر سعید خماری
236 دكتر سارا دژستان
237 دكتر ناصر زارع
238 دكتر امید سفالیان
239 آقاي مجید شکرپور
240 دكتر پریسا شیخ زاده
241 محمد صدقی
242 آقاي علی عبادی خزینه قدیم
243 دكتر سلیم فرزانه
244 دكتر عبدالقیوم قلی پوری
245 دكتر رباب قهرمان زاده
246 آقاي حمیدرضا محمددوست چمن آباد
گیاه پزشکی :
247 آقاي محمود باقری خیرآبادی
248 دكتر مهدی حسن پور
249 دکتر مهدی داوری
250 دكتر جبرائیل رزمجو
251 آقاي هوشنگ رفیعی دستجردی
252 آقاي فروع الدین زرگرزاده
253 دكتر سید علی اصغر فتحی
254 دکتر علی گلی زاده
255 آقاي بهرام ناصری
256 پروفسور قدیر نوری قنبلانی
گروه مهندسی بیوسیستم:
257 دكتر امیرحسین افکاری سیاح
258 آقاي اسماعیل خلیفه حمزه قاسم
259 دكتر منصور راسخ
260 دكتر ولی رسولی شربیانی
261 دكتر غلامحسین شاه قلی
262 دکتر جواد طریقی
263 پروفسور یوسف عباسپور گیلانده
264 دکتر عزت اله عسکری اصلی ارده
265 دكتر عبدالله گلمحمدی
266 ت. مصری گندشمین
267 آقاي حسین موسی زاده
268 بهمن نجفی
مهندسی آب:
269 آقاي اصغر باقری
270 دکتر مهسا حسنپور کاشانی
271 دكتر مجید رئوف
272 دكتر علی رسول زاده
273 دكتر جواد رمضانی مقدم
274 دكتر مجتبی سوختانلو
275 آقاي علیرضا عبدپور
276 دكتر امین کانونی
277 دكتر محمدرضا نیک پور
مرتع ،آبخیزداری :
278 دكتر محمد احمدی
279 دکتر اباذر اسمعلی عوری
280 دكتر معصومه امیرخانی
281 آقاي میکائیل بدر زاده
282 آقاي مهدی روحانی
283 دكتر کیومرث سفیدی
284 آقاي معراج شرری
285 مهندس امید غفارزاده ملاباشی
286 دكتر اردوان قربانی
287 دكتر فرشاد کیوان بهجو
288 دكتر رئوف مصطفی زاده
289 دکتر سعید ورامش
مهندسی علوم دامي‌:
290 دكتر رضا بهمرام
291 دكتر یونس زاهدی دیزج یکان
292 دكتر عبداله سبحانی سنجبد
293 دكتر رضا سیدشریفی
294 دكتر جمال سیف دواتی
295 دكتر میرداریوش شکوری
296 دكتر حسین عبدی بنمار
297 دكتر بهرام فتحی آچاچلوئی
298 حسین محب الدینی
299 دكتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق
300 دكتر بهمن نویدشاد
301 دكتر سعید نیک بین
302 دكتر نعمت هدایت ایوریق
303 دکتر طاهر یلچی
گروه علوم باغبانی:
304 دكتر بهروز اسماعیل پور
305 آقاي مهدی بهنامیان
306 دكتر اسمائیل چمنی
307 دكتر علی اکبر شکوهیان
308 دکتر مهدی محب الدینی
گروه آموزشی علوم خاک:
309 دکتر شکراله اصغری
310 دکتر حسین شهاب ارخازلو
311 آیدا عباسی
312 دكتر اسماعیل گلی کلانپا
313 آقاي کاظم هاشمی مجد
:: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
تکنولوژی تولیدات گیاهی :
314 آقاي رسول آذرمی
315 آقاي شکراله اصغری
316 دكتر بهنام الهامی
317 دکتر موسی ترابی گیگلو
318 آقاي مهدی جودی
319 آقاي یاسر حسینی
320 آقاي رحیم دیدارطالشمکائیل
321 دکتر عسگر عباداللهی
322 دكتر مرتضی کامرانی
323 آقاي حبیب مارالیان
تکنولوژی تولیدات دامی :
324 دكتر آزاده بوستان
325 دكتر شاهین حاجی قهرمانی
326 آقاي سیامک قضائی نیاری
327 دكتر علی مجتهدین
تکنولوژی آبیاری :
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی :
328 ابراهیم تقی نژاد
:: دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس نمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی :
329 دكتر عادل آزاد دل
330 آقاي خدابخش اسداللهی
331 آقاي شکراله پورالخاص نوکنده ئی
332 احد پیشگر
333 دكتر احسان شفیقی
334 عسگر صلاحی
335 دكتر بیژن ظهیری ناو
336 دكتر جواد گرجامی
337 رامین محرمی
گروه آموزشی روان شناسی عمومی :
338 خانم فرشته پورمحسنی کلوری
339 دكتر نادر حاجلو
340 دكتر ناصر صبحی
گروه آموزشی باستان شناسی :
341 آقاي کریم حاجی زاده باستانی
342 آقاي سیدهاشم حسینی
343 آقاي رضا رضالو
344 دکتر حبیب شهبازی شیران
گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره :
345 خانم فاطمه برمکی
گروه زبان و ادبیات عربی:
346 مهرداد آقائی
347 آقاي احد پیشگر
348 دكتر شهریار گیتی
349 دكتر حسین محسنی
گروه آموزشی زبان انگلیسی:
350 دكتر محمد رضی نژاد
گروه آموزشی علوم ریاضی مهندسی:
351 دكتر پری امیری
352 دكتر مجید راهرو زرگر
:: دانشکده علوم ریاضی
:: دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
:: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
:: دانشکده کشاورزی مشکین شهر
گروه کشاورزی:
353 دکتر نورالدین حسین پور آزاد
354 دكتر آیدین عزیزپور
355 دكتر لیلا غفارزاده نمازی
356 دکتر مهدی معمری
357 قاسم میرزایی
358 آقاي رضا نوروزی
:: دانشکده فناوری های نوین سبلان نمین
:
359 دكتر آراز سیابی
360 دکتر صغری میرارشادی
361 دكتر شراره میرزائی
:
362 دكتر رضا حسن زاده
363 دکتر test test
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
364 محمد عسکری
365 mghasemi mghasemi