اعضای هیات علمی گروه علوم نوین

 | تاریخ ارسال: 1402/4/20 - 12:12 | 

 
   دکتر پری امیری

    صفحه شخصی   

 
   دکتر مجید راهرو زرگر

 صفحه شخصی 

 
دکتر آراز سیابی گرجان

 صفحه شخصی 
                                   

 
دکتر شراره میرزایی

 صفحه شخصی  

 
دکتر رضا حسن‌زاده

 صفحه شخصی 

 
دکتر صغری میر ارشادی

 صفحه شخصی 

 
دکتر سولماز کیا

 صفحه شخصی 

 
دکتر آرش عبدالملکی
   
 صفحه شخصی   

 
دکتر فاطمه عبدی

 صفحه شخصی