میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه متأهلی برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/5/1 - 08:38 | 

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/5/1 - 08:35 | 

طرح شهید وزوایی

 | تاریخ ارسال: 1401/4/12 - 08:34 | 
 

اطلاعیه وام ضروری

 | تاریخ ارسال: 1401/1/29 - 09:39 | 

اطلاعیۀ ثبت نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال‌تحصیلی (۱۴۰۱- ۱۴۰۰)

 | تاریخ ارسال: 1400/11/5 - 10:54 | 

فراخوان پذیرش دانشجویان داخل دانشگاه و سایر دانشگاههای دولتی برای بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سالتحصیلی۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1400/10/15 - 10:09 | 

فراخوان بیست‌ونهمین و سی‌امین جشنوارۀ انتخاب دانشجوی نمونه در سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/9/21 - 10:47 | 

طرح پایش سلامت - کارنامه سلامت دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1400/8/24 - 13:56 | 
از تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سال تحصیلی جاری، تقاضا می‌شود حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه سجاد و لینک سامانه کارنامه سلامت دانشجویان در طرح پایش سلامت شرکت نمایند. لازم به ذکر است که عواقب ناشی از عدم مشارکت بر عهده دانشجو خواهد بود.
 

وام دانشجویی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/8/18 - 12:34 |