میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

اطلاعیه ترم تابستان

 | تاریخ ارسال: 1401/3/21 - 10:26 | 

اطلاعیه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

 | تاریخ ارسال: 1401/3/21 - 10:24 | 

اطلاعیه ارزشیابی اساتید

 | تاریخ ارسال: 1401/2/28 - 11:24 | 

اطلاعیه درخواست میهمانی و انتقال برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1401/2/26 - 10:34 | 

اطلاعیه درخواست حذف اضطراری در پیشخوان سیستم گلستان

 | تاریخ ارسال: 1401/2/26 - 10:33 | 
فرآیند درخواست حذف اضطراری از ۱۰ اردیبهشت ماه الی ۳۱ اردیبهشت ماه ترم جاری در پیشخوان خدمت سیستم گلستان انجام خواهد شد.

راهنما:
 پیشخوان خدمت-درخواست های دانشجویی-درخواست جدید-انتخاب گزینه درخواست حذف اضطراری و وارد کردن کد درس مورد نظر

دانشجویان عزیز دقت نمایند در صورتی که نیاز به حذف درس دارند، در حذف اضطراری فقط یک درس تئوری با تأیید استاد درس قابل حذف می‌باشد.

 

بازگشت به تحصیل دانشجویان مشروطی

 | تاریخ ارسال: 1401/2/26 - 10:26 | 
مقررات بازگشت به تحصیل دانشجویان مشروطی که سه ترم و یا بیشتر مشروط شده‌اند و وضعیت تحصیلی آنان اخراج آموزشی است، به شرح زیر می‌باشد:
  • دانشجویانی که سه ترم مشروط شده‌اند، درخواست خود مبنی بر بازگشت به تحصیل را حداکثر تا دو هفته مانده به شروع ترم جدید به آموزش دانشکده تحویل نمایند. شورای آموزشی دانشکده با توجه به وضعیت تحصیلی دانشجو (تعداد واحد گذرانده، معدل کل و ...) درباره بازگشت به تحصیل دانشجو تصمیم‌گیری خواهد کرد.
  • دانشجویانی که بیش از سه ترم مشروط شده‌اند، جهت ارائه درخواست بازگشت به تحصیل به سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) وزارت علوم مراجعه کرده و پس از ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری نسخه چاپ شده کد رهگیری را حداکثر تا دو هفته مانده به شروع ترم جدید به آموزش دانشکده ارائه نمایند.
لینک سامانه سجاد: