میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/10 - 13:04 | 

 
   دکتر پری امیری

    صفحه شخصی   

 
   دکتر مجید راهرو زرگر

 صفحه شخصی 

 
دکتر آراز سیابی گرجان

 صفحه شخصی 
                                   

 
دکتر شراره میرزایی

 صفحه شخصی  

 
دکتر رضا حسن‌زاده

 صفحه شخصی 

 
دکتر صغری میر ارشادی

 صفحه شخصی 

 
دکتر سولماز کیا

 صفحه شخصی 

 
دکتر عباس صباحی نمین

 صفحه شخصی 

 
دکتر مهرداد شیخلو

 صفحه شخصی 

 
دکتر آرش عبدالملکی
   
 صفحه شخصی   

 
 دکتر مریم معاضدی

 صفحه شخصی 

 
دکتر یاسر شکری کلاندرق

 صفحه شخصی 

 
دکتر سید حمید صفوی

 صفحه شخصی 

 
دکتر فاطمه صادقی لاهیجانی

 صفحه شخصی 

 
دکتر کامران صباحی 

 صفحه شخصی 

 
دکتر فاطمه عبدی

 صفحه شخصی 

 
دکتر مشک‌آبادی

 صفحه شخصی