ورود به سایت

معرفی

آشنایی با اداره امور خوابگاههای خواهران
 

 

 رباب بخشایش

رییس اداره امور خوابگاههای خواهران
 


شماره تماس مستقیم:  ۳۱۵۰۵۲۵۰ داخلی: ۵۲۵۰
 
اداره امور خوابگاههای خواهران با هدف اسکان دانشجویان غیر بومی و متقاضی خوابگاه در خدمت این عزیزان می باشد.

شرح وظایف:

  • نظارت بر کلیه امورات خوابگاهها

    برنامه ریزی جهت اسکان، آماده سازی خوابگاهها، نظارت، ارزشیابی فعالیتهای کارکنان

    تصمیم گیری جهت بهبود روند اجرا به نحو احسن امور و کلیه امور اجرایی و برنامه ریزی خوابگاهها