ورود به سایت

معرفی

آشنایی با اداره امور خوابگاههای برادران
 

 جعفر مجیدپور قورت تپه

 جعفر مجیدپور

رییس اداره امور خوابگاههای برادران
 


شماره تماس مستقیم:  ۳۱۵۰۵۲۹۵  داخلی: ۵۲۹۵
 


 اداره امور خوابگاهها یکی از مهمترین و حساس‌ترین اداره های تحت پوشش مدیریت امور دانشجویی بوده و وظیفه اصلی آن برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات خوابگاهی برای دانشجویان غیر بومی درچهارچوب مقررات می‌باشد. سکونت دانشجویان غیر بومی مهمترین دغدغه این اداره می‌باشد.ادراه امور خوابگاه‌های برادران دارای ۵ واحد خوابگاهی دولتی به ظرفیت تقریبی ۸۰۰ نفر در داخل دانشگاه و ۱ واحد خوابگاه متاهلی با ظرفیت ۱۶ واحد می‌باشد . این اداره در ساختمان سبلان دانشجویی واقع شده و توسط آقای جعفر مجیدپور (رییس اداره) مدیریت می‌شود . 


اهم وظایف:

  • نظارت بر کلیه امورات خوابگاهها
  • برنامه ریزی جهت اسکان، آماده سازی خوابگاهها،نظارت و ارزشیابی فعالیت های کارکنان
  • تصمیم گیری جهت بهبود روند کارها ، اجرا به نحو احسن امور و کلیه امور اجرایی و برنامه ریزی خوابگاهها