ورود به سایت

معرفی کارکنان اداره رفاه دانشجویی

اداره رفاه دانشجویی نیز  یکی از ادارات مهم مدیریت امور دانشجویی در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه می باشند با کارشناسان ذیل در ایجاد تسهیلات رفاهی (پرداخت و بازپرداخت وام،تسویه حساب دانشکده ها، بیمه و ...) به دانشجویان مستعد مشغول فعالیت می باشند.
 

اصلانی
کارشناس مسئول اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 آقای غلامعلی اصلانی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 Aslani۵۲mihanmail.ir  داخلی :۵۶۱۵
 محل کار: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - طبقه دو   مستقیم :  ۳۱۵۰۵۶۱۵
کارشناس اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به دانشکده فنی و مهندسی 
 خانم دلگشا  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۷۰۵
 محل کار: دانشکده فنی و مهندسی - همکف   مستقیم : ۳۱۵۰۵۷۰۵
کارشناس اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به دانشکده علوم پایه و ریاضی و علوم اجتماعی
 خانم شمسی حسنی سوقی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۹۴۴
 محل کار:  ساختمان شیخ صفی   مستقیم :۳۱۵۰۶۰۰۰- تلفن خانه دانشگاه 
کارشناس اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به دانشکده علوم اجتماعی (مرخصی)
 خانم لیلا رضائی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۹۹۳
 محل کار: دانشکده علوم اجتماعی  مستقیم :۳۱۵۰۵۹۹۳
کارشناس اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به دانشکده علوم انسانی
 آقای ابرهیم صادقی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۵۴۷
 محل کار: دانشکده علوم انسانی  مستقیم :۳۱۵۰۵۵۴۷ 
کارشناس اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 خانم رویا نخستین  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
  ساعت حضور : ۷:۴۵ تا ۱۴:۴۵  داخلی : ۵۲۴۳
 محل کار:دانشکده کشاورزی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۴۳ ایمیل: r.nokhostin۶۲gmail.com
کارشناس اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به دانشکده کشاورزی مغان
 آقای جبرائیل عشایری  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۶۷۴
 محل کار: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان  مستقیم :۳۲۷۱۵۶۷۴
کارشناس اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به دانشکده کشاورزی مشگین شهر
 خانم صدیقه میرزاده قصابه  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 mirzadehsuma.ac.ir  داخلی : ۵۶۲۴
 محل کار: دانشکده کشاورزی مشگین شهر  مستقیم :۳۲۵۴۵۶۲۴
کارشناس اداره رفاه دانشجویی انجام امور مربوط به پردیس نمین
 خانم اعظم قدیری  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۳۶۲۲
 محل کار: دانشکده فناوری های نوین نمین  مستقیم :۳۲۳۲۳۶۲۲