شورا و کارگروه های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1397/10/12 - 15:14 | 
اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
 
۱- دکتر عزیز حبیبی ینگجه - رئیس دانشگاه و رئیس شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
۲- دکتر ترحم مصری گندشمین - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و عضو حقوقی شورا
۳- دکتر معرفت سیاهکوهیان - معاون دانشجویی دانشگاه و عضو حقوقی شورا
۴- دکتر عباس فنی اصل - معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و عضو حقوقی شورا
۵- دکتر داود سیف زاده - معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و عضو حقوقی شورا
۶- دکتر اردوان قربانی - معاون اداری و مالی دانشگاه و عضو حقوقی شورا
۷- دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق - مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و دبیر شورا
۸- دکتر بهروز سبحانی - عضو حقیقی شورا
۹- دکتر فاروق نصیری - عضو حقیقی شورا
۱۰- دکتر سیدجلال سیدشنوا - عضو حقیقی شورا
۱۱- دکتر عباس نجاتی - عضو حقیقی شورا
۱۲- دکتر علی رسول زاده - عضو حقیقی شورا
 
وظایف و اختیارات شورا
وظایف و اختیارات شورا در دو بخش مشترک و اختصاصی برای مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تنظیم شده است:
 وظایف و اختیارات مشترک  شورا در مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
۱- هدایت و راهبری فعالیت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس مؤسسه
۲- بررسی و تصویب طرح­های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
۳- ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به رئیس مؤسسه
۴- تنظیم و تصویب دستورالعمل های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
وظایف و اختیارات اختصاصی شورا در مؤسسه های آموزش عالی
۱- گزارش های نظارت و ارزیابی معاونت ها، دانشکده ها، واحدها و گروه های کاری مؤسسه و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت
۲- بررسی و ارزیابی طرح­ ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیئت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای مؤسسه (شورای دانشگاه)
وظایف و اختیارات مشترک شورا در مؤسسه پژوهشی و فناوری
۱- بررسی و تصویب گزارش های نظارت و ارزیابی مؤسسه های پژوهشی و فناوری مؤسسه (از جمله پژوهشکده ها، مراکز رشد واحدهای فناوری، پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری، آزمایشگاه ها و کارگاه­ های تخصصی، شتاب دهنده ­ها، فن بازارها و سایر واحدهای تخصصی و گروه های کاری) و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت
۲- بررسی و ارزیابی گزارش های فنی و اقتصادی طرح ها و پروژه ­های پژوهشی و فناوری ارائه شده توسط متقاضیان حقیقی و حقوقی و ارائه نتایج به واحد ذی­ربط
۳- بررسی و ارزیابی عملکرد واحدهای فناوری و تأیید مراحل رشد آنها برای ارائه به واحد ذی­ربط
 

کارگروه های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه                                                                                                                                               
۱- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه
۲- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه
۳- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
۴- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه
۵- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده فنی و مهندسی 
۶- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده علوم
۷- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
۸- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۹- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
۱۰- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده فناوری های نوین نمین
۱۱- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
۱۲- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده کشاورزی مشگین شهر
۱۳- کمیته حقوقی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

وظایف و اختیارات کارگروه های تخصصی
۱- طراحی و تدوین برنامه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
۲- همکاری در فرایند ارزیابی راهبردی مؤسسه
۳- طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت مؤسسه
۴- همکاری با مدیریت نظارت و ارزیابی در راستای تحقق اهداف و مأموریت آن
۵- تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی مؤسسه به منظور ارتقای کیفیت
۶- بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی شورا و مدیریت

دفعات مشاهده: 1357 بار   |   دفعات چاپ: 185 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر