شورا و کارگروه های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1397/10/12 - 15:14 | 
اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
 
1- دکتر عزیز حبیبی ینگجه - رئیس دانشگاه و رئیس شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
2- دکتر ترحم مصری گندشمین - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و عضو حقوقی شورا
3- دکتر معرفت سیاهکوهیان - معاون دانشجویی دانشگاه و عضو حقوقی شورا
4- دکتر عباس فنی اصل - معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و عضو حقوقی شورا
5- دکتر ابوالفضل بضاعت پور - معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و عضو حقوقی شورا
6- دکتر اردوان قربانی - معاون اداری و مالی دانشگاه و عضو حقوقی شورا
7- دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق - مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و دبیر شورا
8- دکتر بهروز سبحانی - عضو حقیقی شورا
9- دکتر فاروق نصیری - عضو حقیقی شورا
10- دکتر سیدجلال سیدشنوا - عضو حقیقی شورا
11- دکتر عباس نجاتی - عضو حقیقی شورا
12- دکتر علی رسول زاده - عضو حقیقی شورا

کارگروه های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه                                                                                                                                               
1- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه
2- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه
3- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
4- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه
5- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده فنی و مهندسی 
6- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده علوم
7- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
8- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده ادبیات و علوم انسانی
9- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
10- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده فناوری های نوین نمین
11- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
12- کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده کشاورزی مشگین شهر
13- کمیته حقوقی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

دفعات مشاهده: 836 بار   |   دفعات چاپ: 119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر