همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی نماینده مقام معظم رهبری

 | تاریخ ارسال: 1397/9/26 - 13:27 | 
نام و نام خانوادگی: حاج آقا میرصمد سیدعقیلی
سمت: رابط نهاد مقام معظم رهبری
تلفن: