میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

تست

 | تاریخ ارسال: 1399/3/10 - 17:01 | 

لیست آزمایشگاه‌های آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/4 - 09:17 | 
آزمایشگاه زیست شناسی عمومی
آزمایشگاه سیستم کنترل خطی
آزمایشگاه شیمی آلی (مهندسی شیمی)
آزمایشگاه شیمی عمومی
آزمایشگاه فیزیک 1 (حرارت و مکانیک)
آزمایشگاه فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس)
آزمایشگاه فیزیک نور
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
آزمایشگاه مدارهای منطقی
آزمایشگاه متالوگرافی
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد
آزمایشگاه ترمودینامیک1
آزمایشگاه مکانیک سیالات
آزمایشگاه انتقال حرارت
آزمایشگاه الکترونیک1
آزمایشگاه عملیات واحد
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
آزمایشگاه میدان‌ها و امواج
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
آزمایشگاه فیزیک مدرن
آزمایشگاه اپتیک عمومی
آزمایشگاه اپتیک هندسی
آزمایشگاه اپتیک موجی
آزمایشگاه لیزر1
آزمایشگاه تکنیک خلاء
آزمایشگاه طراحی رایانه‌ای لایه نازک
آزمایشگاه لیزر2
آزمایشگاه منابع تغذیه لیزر
آزمایشگاه الکترونیک 2
آزمایشگاه سیستم‌های مکانیکی
کارگاه نقشه کشی صنعتی