لینک های مهم:


فرم های تقاضای انتخاب سرآمد فرهنگی

لینک پیمایش و نظرسنجی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی:

سامانه همیاران دانشگاهیان در فرهنگ 
هدف
www.hadaf.dmsrt.ir
چارت سازمانی معاونت فرهنگی و اجتماعی
اطلاعات تماس
ورود به سایت

معرفی رئیس دفتر

 | تاریخ ارسال: 1397/9/7 - 12:48 | 

 
 ایجاد ارتباط اداری بین معاونت دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها 
 دریافت، ثبت و پیگیری نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد و لازم است به رؤیت معاونت برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات و
    نامه‌های وارده و صادره
 تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظرات و دستورات معاونت به واحدهای مختلف می باشد 
 پیگیری و اجرای دستورات معاونت دانشگاه 
 پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی و راهنمایی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می کند
 تنظیم برنامه های کاری و ملاقات معاونت
 دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیونها 
 تنظیم صورت جلسات و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور 
 فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که انجام تقاضای آنان طبق ضوابط بدون ملاقات با معاونت دانشگاه امکان پذیر است 
 تهیه گزارشات درخواستی وارائه آن به مقام مافوق و خلاصه نمودن گزارشات واصله وارائه آن برای مطالعه معاونت 
 استفاده و بکار گیری از ابزارها و برنامه های کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تهیه و تدوین برنامه ها ، فعالیتها و گزارشات 
 ثبت و ضبط مستندات و فعالیتهای انجام گرفته و تنظیم و ارائه دوره ای و منظم گزارش های عملکرد به بخشها و حوزه های ذی ریط 
 همکاری با سایر معاونت ها و واحدها و کارکنان 
 داشتن حسن خلق و رعایت آداب معاشرت در برخورد با ارباب رجوع 
 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

دفعات مشاهده: 2373 بار   |   دفعات چاپ: 320 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر