همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی مدیر کتابخانه

 | تاریخ ارسال: 1397/9/3 - 12:15 | 

صغری میرارشادی
رتبه علمی : استادیار

ایمیل :  s.mirershadi@uma.ac.ir

تلفن : 

دور نگار : 32322953- 045