میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

معرفی هسته پژوهشی اپتیک، نور ساختار یافته و لیزر

 | تاریخ ارسال: 1397/9/5 - 11:02 | 
فعالیت­‌های هسته‌­ پژوهشی اپتیک، نور ساختار یافته و لیزر
 

 
یاشار عزیزیان
مسئول هسته
دانشیار
تخصص: اپتیک، فیزیک ماده چگال و نانوساختارها
 ایمیل: 
            azizianuma.ac.ir
      yashar.a.kgmail.com
 تلفن:
 04532324045
 

علایق، زمینه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی:
               
- تمام نگاری دیجیتال
                - ساخت باریکه‌های ساختاریافته با ویژگی‌های خاص نوری
                - اپتیک کوانتومی
                - روش‌های میکروسکوپی تداخلی

 

 
پری امیری
استادیار
تخصص: ریاضی
 ایمیل: 
            
 تلفن: 
04532324044
علایق، زمینه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی:
             
 
- روش‌های تحلیلی برای حل توابع خاص ریاضی فیزیکی
               - اپتیک فوریه
               - محاسبات رایانه‌ای توابع خاص
استادیار
تخصص: اپتیک، تداخل‌سنجی
 ایمیل: 
        
 تلفن: 
 علایق، زمینه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی:
             
   - تمام نگاری سه بعدی
                 - روش‌های تجربی تداخل‌سنجی
                 - اپتیک محاسباتی
                 - پردازش تصویر
                 - بیوفوتونیک 

 
مهرداد شیخلو
استادیار
تخصص: مهندسی مکانیک
 ایمیل: 
sheikhlouuma.ac.ir 
 تلفن: 

علایق، زمینه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی:
       
        - روش‌های نیروسنجی در ابعاد پیکونیوتن
                - روش‌های محاسباتی و شبیه‌سازی به کمک نرم افزار Matlab

                - سیستم‌های میکرو الکترو مکانیکی  

 
فرشید نجفی‌نژاد
دانشجوی دکتری فیزیک
 ایمیل: 
 
پروژه‌ها و فعالیت‌های در حال انجام:
 
فاضل سعادتی
دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی
 ایمیل: 


 
غلامرضا پیرقلی کیوی
دانشجوی دکتری فیزیک
 


 
پروفسور سوتلانا خونینا
 

 
جاوید فرازین
 
پروژه‌ها و فعالیت‌های در حال انجام:

 
پریسا آقازاده
 
پروژه‌ها و فعالیت‌های در حال انجام:

 
فاطمه نورانی
 
 
پروژه‌ها و فعالیت‌های در حال انجام:
رقیه ذالی
 
 
پروژه‌ها و فعالیت‌های در حال انجام:
کبری احدزاده
 
 
پروژه‌ها و فعالیت‌های در حال انجام:
نگار آذری
 
 
پروژه‌ها و فعالیت‌های در حال انجام:


 

 عناوین فعالیت­ های پژوهشی
نور و فناوری‌های نورپایه در تمامی زمینه‌های زندگی بشر،  از بدور خلقت تاکنون نقش مهمی داشته است. به طوریکه سازمان یونسکو سال 2015 را به عنوان سال جهانی نور اعلام نمود. و در سال‌های اخیر 2013 و 2018 جایزه نوبل  به طور خاص به مسائل مهم اپتیک تعلق گرفت، البته جوایز نوبل که با مقوله نور در ارتباط بوده‌اند، بسیار زیاد هستند و حتی این حوزه در سایر حوزه‌های دیگر علم نیز نقش کلیدی دارد.
اهمیت این حوزه علم امروزه به جایی رسیده است که نور را به عنوان یک عامل کلیدی برای توسعه پایدار بود و نقش علم اپتیک و فوتونیک در سطح رفاه عمومی جامعه بسایر اساسی است. با این وصف، گروه پژوهشی اپتیک کاربردی و نورساختاریافته در دانشکده فناوری‌های نوین تشکیل شده است. اهداف این گروه تحقیقاتی به مقوله‌های ترویج علم اپتیک و فناوری‌های نورپایه به منظور بهبود درک عموم از این فناوری برای توسعه آینده‌ی آموزش و شناسایی صحیح دانشجویان و علاقمندان به این حوزه، انجام تحقیقات بنیادی وکاربردی براساس نیاز جامعه- به طور محلی، ملی و بین المللی با تاثیرگذاری اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مثبت می‌پردازد.