همایش‌ها
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی مدیر فناوری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۹ - 10:33 | 


سمت :
 مدیر فناوری

 نام: رضا

 نام خانوادگی: حسن زاده

 رتبه علمی: استادیار

 تلفن: 

 ایمیل :