همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی کارشناس امور دانشجویان- مسئول سلف سرویس و خوابگاه

 | تاریخ ارسال: 1397/8/29 - 10:39 | 
  نام و نام خانوادگی: آقای سعید دمیرچی
    سمت: کارشناس امور دانشجویان

    تلفن: 32323600-045