همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی مدیرگروه آموزشی علوم مهندسی و مهندسی اپتیک و لیزر

 | تاریخ ارسال: 1397/8/28 - 15:56 | 


یاسر شکری
رتبه علمی : 
استادیار

ایمیل : shokriuma.ac.ir

تلفن : ۳۲۳۲۲۹۵۳-۰۴۵

دور نگار : ۳۲۳۲۲۹۵۳- ۰۴۵