معرفی معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1397/8/29 - 09:06 |  دکتر مجید راهرو زرگر مرتبه علمی: استادیار ریاضی محض

 ایمیل: 
zargar۹۰۷۷gmail.com


تلفن: ۳۲۳۲۴۳۹۰-۰۴۵