همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی معاونت پژوهشی و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1397/8/29 - 09:06 | 


سمت :
 معاون پژوهشی و فناوری

 آراز سیابی

 رتبه علمی: استادیار

 تلفن: 

 ایمیل : 
araz.siabigmail.com
a_siabiuma.ac.ir