همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی معاونت آموزشی و دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1397/8/28 - 14:56 | 

سیدحمید صفوی
رتبه علمی : 
استادیار

ایمیل :  h.safaviuma.ac.ir

تلفن : ۳۲۳۲۴۴۰۴-۰۴۵

دور نگار : ۳۲۳۲۲۹۵۳- ۰۴۵