میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

معرفی رئیس دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1397/8/28 - 14:58 | 


 

دکتر هوشیار ایمانی کله سر

مرتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی مهندسی عمران

ایمیلhekuma.ac.ir      

تلفن: ۳۲۳۲۴۰۴۵-۰۴۵

دور نگار: ۳۲۳۲۲۹۵۳-۰۴۵