همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی رئیس پردیس

 | تاریخ ارسال: 1397/8/28 - 14:58 | 


فرزاد صداقتی
رتبه علمی : دانشیار

ایمیل : farzad.sedaghatiuma.ac.ir       

تلفن : ۳۲۳۲۴۰۴۵-۰۴۵

دور نگار : ۳۲۳۲۲۹۵۳- ۰۴۵