همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

بخش فناوری

 | تاریخ ارسال: 1397/11/17 - 10:44 | 
معرفی مدیر فناوری
معرفی مسئول فناوری
نرم افزارهای تخصصی
آموزش نرم افزار
راهنمای ایجاد VPN connection