همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

همایش‌های برگزارشده

 | تاریخ ارسال: 1397/7/21 - 15:23 | 
1. اولین کنفرانس بین المللی اپتوالکترونیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک، مرداد 98
2. دهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده، اردیبهشت ۹۷
3- اولین کنفرانس بین المللی کاربرد فناوری های نوین، شهریور ۹۵