همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

فعالیت‌های هسته‌های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1397/4/31 - 10:17 | 
هسته پژوهشی مغناطیس و نانومواد
هسته پژوهشی ساختارهای پروسکایتی آلی-معدنی
هسته پژوهشی بیوانفورماتیک
هسته پژوهشی مهندسی خواص اپتیکی نانوساختارها و لایه‌های نازک

معرفی هسته پژوهشی اپتیک، نور ساختار یافته و لیزر
هسته پژوهشی نانومواد سرامیکی
                    هسته پژوهشی سرامیک‌های دمابالا
                    هسته پژوهشی بیوسرامیک
                    هسته پژوهشی نانومواد