ورود به سایت

آمار دانشجویان شاغل به تحصیل ۹۷-۹۶

 | تاریخ ارسال: 1396/11/11 - 08:59 | 
 
آمار دانشجویان روزانه دردوره اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶(تحصیل رایگان)(مورد تایید موسسه پژوهش و آموزش عالی)
موسسه آموزش عالی 
گروه تحصیلی 
کاردانی 
کارشناسی ناپیوسته 
کارشناسی 
کارشناسی ارشد 
دکتری تخصصی 
جمع 
دانشگاه محقق اردبیلی
علوم انسانی
۰
۰
۱۷۶۷
۷۸۳
۱۶۳
۲۷۱۳
دانشگاه محقق اردبیلی
علوم پایه
۰
۰
۱۲۴۱
۲۹۹
۱۰۳
۱۶۴۳
دانشگاه محقق اردبیلی
فنی و مهندسی
۰
۱۱۹
۹۹۶
۳۵۲
۲۶
۱۴۹۳
دانشگاه محقق اردبیلی
هنر
۰
۰
۴۱۶
۴۶
۰
۴۶۲
دانشگاه محقق اردبیلی
کشاورزی
۰
۰
۱۰۱۳
۴۷۱
۱۹۹
۱۶۸۳
جمع دانشگاه محقق اردبیلی
۰
۱۱۹
۵۴۳۳
۱۹۵۱
۴۹۱
۷۹۹۴
دانشکده ادبیات پردیس نمین
فنی و مهندسی
۰
۰
۲۸۷
۰
۰
۲۸۷
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی مغان
کشاورزی
۰
۱۳۴
۷۲
۱۲
۰
۲۱۸
دانشکده کشاورزی مشکین شهر
کشاورزی 
۳۱
۸۹
۰
۰
۰
۱۲۰
جمع کل
۳۱
۳۴۲
۵۷۹۲
۱۹۶۳
۴۹۱
۸۶۱۹
 
آمار دانشجویان شبانه دردوره اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶(پرداخت شهریه توسط دانشجو)(مورد تایید موسسه پژوهش و آموزش عالی)
موسسه آموزش عالی 
گروه تحصیلی 
کاردانی 
کارشناسی ناپیوسته 
کارشناسی 
کارشناسی ارشد 
دکتری تخصصی 
جمع 
دانشگاه محقق اردبیلی
علوم انسانی
۰
۰
۳۳۵
۴۴۲
۶۱
۸۳۸
دانشگاه محقق اردبیلی
علوم پایه
۰
۰
۱۴۹
۱۰۹
۱۷
۲۷۵
دانشگاه محقق اردبیلی
فنی و مهندسی
۰
۴۲
۴۶۲
۱۷۴
۶
۶۸۴
دانشگاه محقق اردبیلی
هنر
۰
۰
۸۲
۲۵
۰
۱۰۷
دانشگاه محقق اردبیلی
کشاورزی
۰
۰
۱۶۳
۱۶۵
۴۸
۳۷۶
دانشگاه محقق اردبیلی
۰
۴۲
۱۱۹۱
۹۱۵
۱۳۲
۲۲۸۰
دانشکده ادبیات پردیس نمین
فنی و مهندسی
۰
۰
۳۲
۰
۰
۳۲
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی مغان 
کشاورزی
۰
۱۸
۰
۵
۰
۲۳
دانشکده کشاورزی مشکین شهر 
کشاورزی 
۰
۶
۰
۰
۰
۶
جمع کل
۰
۶۶
۱۲۲۳
۹۲۰
۱۳۲
۲۳۴۱
جمع کل روزانه و شبانه
۳۱
۴۰۸
۷۰۱۵
۲۸۸۳
۶۲۳
۱۰۹۶۰

دفعات مشاهده: 1924 بار   |   دفعات چاپ: 212 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر